LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. V-1724

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1. Papildau 57 punktu:

57. A-FUBIACA (N-(1-adamantyl)-2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetamide)*.“

2. Papildau 71 punktu:

71. A-PONASA (N-adamantyl-4-(pentyloxy)naphthalene-1-sulphonamide)*.“

3. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Benzodiazepino ir jo bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1,4-benzodiazepino, tieno[3,2-f][1,4]diazepino, [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepino arba tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepino dariniai (išskyrus medžiagas, įtrauktas į II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ ir III sąrašą „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ bei Norfludiazepamą), turintys arba neturintys metil- radikalą, prijungtą prie 1-jo azoto atomo benzodiazepino žiede; keto- arba tiono grupę 2-oje benzodiazepino žiedo padėtyje; 2- arba 4-halogenfenil-, 2,5-difluorfenil-, fenil- radikalą 5-oje benzodiazepino žiedo padėtyje; brom-, chlor- arba nitro- radikalą 7-oje benzodiazepino žiedo padėtyje; metil- radikalą 3-ioje 1,2,4-triazolo žiedo padėtyje; 2-etil-, 2-halogen- arba 1,4-butilen- radikalą tiofeno žiede. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.“

4. Papildau nauju 122 punktu:

122. CH-FUBBMPDORA (N-{5-bromo-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl}cyclohexanecarboxamide)*.“

5. Papildau nauju 123 punktu:

123. CH-IACA (N-cyclohexyl-2-(1H-indol-3-yl)acetamide)*.“

6. Buvusius 122–125 punktus laikau atitinkamai 124–127 punktais.

7. Papildau 331 punktu:

331. HHC (Heksahidrokanabinolis, Hexahydrocannabinol, 6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)*.“

8. Papildau 571 punktu:

571. N-ethyl zolpidem (N-ethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide)*.“

9. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-, 1-(tiofen-2-il)- arba 1-naftil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba 1-fenil-4-(piperazin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys alkil-, halogen-, metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-alkilen- radikalų fenilo žiede; 2,3-dihidrofurano žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; alkil-, alkoksi- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje; 3-iasis 1-propanono fragmento anglies atomas įeina į cikloalkano arba fenilo žiedo struktūrą; alkil- radikalą 4-oje piperazino žiedo padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

10. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Tetrahidrokanabinolis (THC, Tetrahydrocannabinol; jo izomerai ir jų stereocheminiai variantai: 7,8,9,10-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D6a,10a-THC; delta-6a,10a-THC);

8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D6a-,7-THC; delta-6a,7-THC);

6a,9,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D7-THC; delta-7-THC);

6a,7,10,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D8-THC; delta-8-THC);

6a,7,8,10a-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D9-THC; delta-9-THC);

6a,7,8,9-Tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D10-THC; delta-10-THC);

6a,7,8,9,10,10a-Hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (D9,11-THC; delta-9,11-THC).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys