ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl ŠIAULIŲ RAJONO savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos SUDARYMO

 

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. T-295

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-219 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu,  Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendži a:

Patvirtinti šios sudėties Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą 3 metų laikotarpiui:

Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja;

Simona Dambrauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė;

Mindaugas Gedvila, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šakynos seniūnijos seniūnas;

Ilona Kerienė, Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“ pirmininkė;

Roma Mačienė, Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacijos „Gintarinis spiečius“ vadovė;

Sigitas Pocius, Lukšių bendruomenės pirmininkas;

Deimantė Radžvilė, Gruzdžių krašto bendruomenės pirmininkė;

Regina Rupšienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras