LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-950 191 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 28 d. Nr. XIV-1227

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 191 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) laisvės atėmimo vietų įstaiga;“.

2. Pripažinti netekusiu galios 191 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_4472dc4770db442986e0028b30076ee0_end