Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. 28

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

1.1. Pakeisti 3.1.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.1.4. yra vaikas iki 16 metų;“.

1.2. Pakeisti 3.1.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.1.4. yra vaikas iki 12 metų ir 2 mėnesių;“.

1.3. Pripažinti netekusiu galios 3.1.1.5 papunktį.

1.4. Papildyti 3.1.1.5 papunkčiu:

3.1.1.5. yra vaikas nuo 12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų, kuriam ne anksčiau kaip prieš 7 dienas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas arba nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 PGR metodu ugdymo įstaigoje ir nustatytas neigiamas rezultatas;“.

2. Šio nutarimo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                  Agnė Bilotaitė