LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 305 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2019 m. lapkričio 14 d. Nr. XIII-2522

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 305 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 305 straipsnį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda