LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS PASKYRIMO ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJA

 

2015 m. gruodžio 15 d. Nr. D1-922

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

skiriu Lietuvos kariuomenę aviacinių stebėjimų ir aviacinės informacijos teikėja Šiaulių kariniame aerodrome.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas