Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 240 „DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS)“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. 703

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 240 „Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“:

1. Pakeisti po lentelės antraštine eilute esančią eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

 

 

 

 

„1 426 408

984 489

1 061 578

654 736

853 243

433 709“.

 

2. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„2.1.

Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos sukūrimas

2019

2024

100

 

881

 

284“.

 

 

3. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„8.

Energetikos ministerija

 

 

30 952

30 892

43 871

43 811

9 547

9 497

8.1.

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymas

2005

2026

7 663

7 663

14 636

14 636

11 216

11 216

8.2.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje

2014

2023

23 289

23 229

43 871

43 811

9 547

9 497“.

 

4. Pakeisti 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

„9.

Finansų ministerija

 

 

25 836

122

35 199

122

29 410“.

 

 

5. Pakeisti 9.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„9.4.1.

Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje, Rinktinės g. 1, rekonstravimas

2019

2024

383

 

16 685

 

10 173“.

 

 

6. Pakeisti 10.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.1.1.

Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra

1997

2025

13 234

 

7 946

 

1 884“.

 

 

7. Pakeisti 10.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.1.3.

Transporto priemonių ir specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas

2005

2028

6 913

 

3 540

 

18 997“.

 

 

8. Pakeisti 10.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.1.4.

Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas

1998

2026

4 429

 

1 532

 

8 788“.

 

 

9. Pakeisti 10.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.2.1.

Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra

1996

2025

4 208

 

2 162

 

2 077“.

 

 

10. Pakeisti 10.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.3.1.

Karinių oro pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra

2000

2024

223

 

1 200

 

300“.

 

 

11. Pakeisti 10.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.3.2.

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra

1999

2024

1 040

 

5 284

 

3 700“.

 

 

12. Pakeisti 10.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.3.4.

Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas

1995

2025

5 561

 

650

 

1 600“.

 

 

13. Pakeisti 10.3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.3.6.

Universalių sraigtasparnių įsigijimas

2020

2025

40 174

 

39 808

 

26 823“.

 

 

14. Pakeisti 10.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.4.1.

Karinių jūrų pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas

1998

2023

1 211

 

3 430

 

1 285“.

 

 

15. Pakeisti 10.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.4.3.

Priešmininio ir paieškos bei gelbėjimo laivo įsigijimas

2020

2023

 

 

20 000

 

38 795“.

 

 

16. Pakeisti 10.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.5.1.

Logistikos pajėgų dalinių infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra

1997

2024

2 943

 

5 410

 

6 850“.

 

 

17. Pakeisti 10.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.6.

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1.

Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas

2000

2028

4 498

 

475

 

861

 

10.6.2.

Karinių mokymo pajėgų infrastruktūros plėtra

1998

2023

1 930

 

2 875

 

3 169

 

10.6.3.

Pabradės poligono infrastruktūros plėtra

2000

2026

7 385

 

7 290

 

10 300

 

10.6.4.

Infrastruktūros patekti geležinkeliu į Generolo Silvestro Žukausko poligoną įrengimas

2019

2022

 

 

850“.

 

 

 

 

18. Pakeisti 10.8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.8.1.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono infrastruktūros plėtra

1997

2022

1 024

 

800“.

 

 

 

 

19. Pakeisti 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

11.

Kultūros ministerija

 

 

67 155

44 000

32 447

15 750

15 036

8 000“.

 

20. Pakeisti 11.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„11.13.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas

2008

2022

1 876

 

315“.

 

 

 

 

21. Pakeisti 11.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„11.15.

Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas

2015

2024

 

 

100

 

1 000“.

 

 

22. Pakeisti 11.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„11.16.

Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, sukūrimas

2019

2024

1 174“.

 

 

 

 

 

 

23. Pakeisti 11.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„11.18.

Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, rekonstravimas pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms

2020

2024

764

 

1 582

 

1 623“.

 

 

24. Pakeisti 13.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„13.5.

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos investicijų projektų įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5.1.

Kelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų, eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projektų įgyvendinimas

2015

2023

79 411

49 161

52 340

10 466

 

 

13.5.2.

Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose

2017

2024

1 900

 

2 337

 

3 917

 

13.5.3.

Alternatyvių degalų infrastruktūros duomenų registravimo ir kodavimo sistemos sukūrimas

2020

2023

117

97

37

25

 

 

13.5.4.

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimas

2020

2025

2 200

 

19 000

 

47 000

 

13.5.5.

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra

2017

2021

5 186

1 400

 

 

 

 

13.5.6.

Daugiafunkcių pažeidimų kontrolės postų, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių projektavimas ir įrengimas

2014

2022

2 500

 

950

 

 

 

13.5.7.

Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas

2017

2021

50

 

 

 

 

 

13.5.8.

Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas

2020

2023

8 461

 

 

 

 

 

13.5.9.

Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas

2019

2021

6 539

 

 

 

 

 

13.5.10.

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas

2019

2025

16 000

 

220

 

2 200

 

13.5.11.

2014–2020 metų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai bendrai finansuoti (krašto ir rajoninių kelių ruožų, esančių šalia sienos su Latvija, rekonstravimo darbams bendrai finansuoti)

2017

2021

570

 

 

 

 

 

13.5.12.

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas ir rekonstravimas 2019–2021 metais

2019

2021

26 000

 

 

 

 

 

13.5.13.

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas ir rekonstravimas 2022–2024 metais

2022

2024

 

 

28 000

 

29 000

 

13.5.14.

Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021 metais

2019

2021

27 942

 

 

 

 

 

13.5.15.

Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2022–2024 metais

2022

2024

 

 

26 728

 

47 883“.

 

 

25. Pakeisti 14.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„14.4.

Viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo, Likėnų reabilitacijos ligoninės Biržų r. sav., Pabiržėje, Likėnų g. 43, gydomojo korpuso ir maisto gaminimo bloko rekonstravimas

2008

2023

497

 

493

 

291“.

 

 

26. Pakeisti 14.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„14.8.

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Vilniuje, Šiltnamių g. 29, rekonstravimas atnaujinant operacines ir įrengiant vėdinimo sistemas

2020

2023

3 625

 

1 310

 

1 494“.

 

 

27. Pakeisti 15 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

15.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

200 790

177 966

84 954

65 377

56 749

40 203“.

 

28. Pakeisti 15.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„15.4.

Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas

2007

2025

720

 

500

 

500“.

 

 

29. Pakeisti 15.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„15.19.

Daugiafunkcio sporto komplekso Šilutėje, Rusnės g. 10A, rekonstravimas

2015

2024

820“.

 

 

 

 

 

 

30. Pakeisti 15.24 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„15.24.

Panevėžio daugiafunkcio sporto ir sveikatos centro „Aukštaitija“ Panevėžyje, A. Jakšto g. 1, rekonstravimas

2020

2025

 

 

700

 

700“.

 

 

31. Pakeisti 15.29 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„15.29.

Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas

2019

2024

1 281

 

1 052“.

 

 

 

 

32. Pakeisti 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

„16.

Teisingumo ministerija

 

 

3 568

100

100

 

100“.

 

 

33. Pakeisti 16.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„16.3.1.

Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas

2011

2021

1 667“.

 

 

 

 

 

 

34. Pakeisti 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

„18.

Vidaus reikalų ministerija

 

 

161 478

135 573

79 175

63 006

26 636

14 368“.

 

35. Pakeisti 18.20 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„18.20.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

18.20.1.

Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas

1999

2025

1 511

 

1 064

 

2 192

 

18.20.2.

Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato Radviliškyje, Vaižganto g. 2, rekonstravimas

2020

2021

320

 

 

 

 

 

18.20.3.

Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato Elektrėnuose, Elektrinės g.10, statyba

2020

2023

50

 

640

 

280“.

 

 

36. Pakeisti 18.21.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„18.21.1.

Vilniaus rinktinės Dieveniškių užkardos pastato Šalčininkų r. sav., Dieveniškių mstl., Geranionų g. 36, šiluminio ūkio rekonstravimas ir garažo statyba

2016

2021

419“.

 

 

 

 

 

 

37. Pakeisti 18.21.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„18.21.4.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pastato Klaipėdoje, Gintaro g. 1, rekonstravimas pritaikant veiklos padalinių reikmėms

2020

2023

1 299

 

795

 

112“.

 

 

38. Pakeisti 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

„19.

Žemės ūkio ministerija

 

 

22 575

15 670

19 201

13 510

13 079

11 117“.

 

39. Pakeisti 19.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„19.1.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas

2015

2023

16 104

13 688

14 351

12 198

12 559

10 675“.

 

40. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„20.

Lietuvos statistikos departamentas

 

 

307

 

157

 

26

 

20.1.

Integruotos statistikos informacinės sistemos modernizavimas

2019

2024

307

 

157

 

26“.

 

 

41. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

23.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

 

 

130

 

3 601

 

3 000

 

23.1.

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų Vilniuje, Vilniaus g. 24, pritaikymas muziejinei veiklai

2020

2025

130

 

3 601

 

3 000“.

 

 

42. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

25.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 

 

2 324

 

2 716

 

1 971

 

25.1.

Archyvų komplekso pastato Vilniuje, O. Milašiaus g. 23, statyba

2017

2024

2 324

 

2 716

 

1 971“.

 

 

 

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojanti finansų ministrė                                              Gintarė Skaistė