UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-245 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašO pagal ekonominės veiklos rūšis

2020 m. II pusmečiui patvirtinimo“ paKEITIMO

 

2020 m. liepos 10 d. Nr. V-255

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės“ padėties 44 straipsnio 2 dalimi ir Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 – 6 punktais bei atsižvelgdama į Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prašymą:

1Pakeičiu Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. II pusmečiui, patvirtintą Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-245 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. II pusmečiui patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2Pavedu Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2020 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-245

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2020 m. liepos 10 d.

įsakymo Nr. V-255

redakcija)

 

 

PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS 2020 M. II PUSMEČIUI

 

Ekonominės veiklos rūšis

Profesijos kodas pagal LPK (ISCO-08 versija)

Pavadinimas

Reikalavimai

Statyba

711407

Betonuotojas

721206

Suvirintojas

721210

Suvirintojas kontaktiniu būdu

721211

Suvirintojas varžiniu būdu

721212

Suvirintojas elektra

721213

Suvirintojas dujomis

721214

Suvirintojas dujomis ir elektra

721215

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

721218

Suvirintojas taškiniu būdu

721219

Suvirintojas termitiniu būdu

721401

Metalo lakštų lenkėjas

721402

Plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas]

741101

Elektrikas

834108

Mechanizatorius

Pramonė

721206

Suvirintojas

721210

Suvirintojas kontaktiniu būdu

721211

Suvirintojas varžiniu būdu

721212

Suvirintojas elektra

721213

Suvirintojas dujomis

721214

Suvirintojas dujomis ir elektra

721215

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

721218

Suvirintojas taškiniu būdu

721219

Suvirintojas termitiniu būdu

721401

Metalo lakštų lenkėjas

721403

Metalinių konstrukcijų montuotojas

721406

Laivo korpuso šarvuotojas

721407

Konstrukcinio metalo apdirbėjas

721410

Laivo metalinių konstrukcijų montuotojas

721411

Plieninių konstrukcijų cecho darbininkas

721415

Laivo detalių lankstytojas

721417

Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos operatorius

721418

Metalinių laivų korpusų surinkėjas

721419

Metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis

722301

Metalo gręžėjas

722322

Automatinių linijų derintojas

722324

Plataus profilio staklininkas

722329

Programinio valdymo staklių operatorius

722333

Frezuotojas

722342

Metalo apdirbimo staklių centro operatorius

722344

Metalo apdirbimo staklių operatorius

722346

Armatūros gamybos mašinų operatorius

722348

Metalo lenkimo staklių operatorius

722359

Metalo pjovimo staklių operatorius

722364

Metalo štampavimo mašinų operatorius

722367

Įrankių tekinimo staklių operatorius

722373

Metalinių gaminių gamybos mašinų operatorius

722374

Metalo frezavimo staklių operatorius

722385

Metalo štampavimo preso operatorius

722396

Automatinės staklių linijos operatorius

723302

Remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas

723310

Pramonės įrangos šaltkalvis surinkėjas

723348

Šaltkalvis suvirintojas

723351

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis

723361

Įrenginių surinkimo šaltkalvis remontininkas

751104

Mėsininkas

751125

Išgyslintojas

751126

Skerdikas

751139

Mėsos išpjaustytojas

753102

Moteriškų drabužių siuvėjas

 

753113

Drabužių siuvėjas

 

753120

Vyriškų drabužių siuvėjas

 

753126

Siuvėjas

 

731825

Trikotažinių gaminių gamybos darbininkas

 

731841

Audėjas

 

Paslaugos

833209

Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas

C, CE kategorijos

 

 

________________________