vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL BALTPOOL UAB TAIKOMŲ ĮKAINIŲ UŽ energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamAS paslaugAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS DALYVIAMS, PREKIAUJANTIEMS BIOKURO BIRŽOJE, derinimo

 

2017 m. lapkričio 10 d. Nr. O3E-486

Vilnius

 

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 7 punktu bei atsižvelgdama į BALTPOOL UAB 2017 m. kovo 24 d. raštą Nr. SD-170186 ir Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2017 m. spalio 31 d. pažymą Nr. O5E-296 „Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje, derinimo“, nutaria:

1. Derinti BALTPOOL UAB taikomus įkainius už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2016 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. O3-219 „Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje, derinimo“.

3. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktu suderinti įkainiai yra taikomi praėjus vienam mėnesiui nuo jų viešo paskelbimo dienos.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                               Inga Žilienė

 


 

 

SUDERINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2017 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. O3E-486

 

BALTPOOL UAB TAIKOMI ĮKAINIAI UŽ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS TEIKIAMAS PASLAUGAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS DALYVIAMS, PREKIAUJANTIEMS BIOKURO BIRŽOJE

 

Biržos dalyvio prekybai BALTPOOL UAB energijos išteklių biržos prekybos biokuro segmente taikomi šie prekybos įkainiai (be PVM):

1. Metinis narystės mokestis – 0,00 Eur/metus;

2. Prekybos įkainis – 0,61 Eur/tne.