Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS rESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. RUGSĖJO 10 D. NUTARIMO NR. 923 „DĖL VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ DYDŽIo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. 756

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti valstybės remiamų pajamų dydį – 122 (vieną šimtą dvidešimt du) eurus.

2. Vertinant asmens pajamas ir (ar) turto vertę, suteikiančias teisę asmenims gauti socialinę paramą, taip pat apskaičiuojant teisės aktų nustatytus dydžius už laikotarpį iki 2018 m. sausio 1 d., taikyti valstybės remiamų pajamų dydį, galiojantį iki 2018 m. sausio 1 d.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis