LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BŪTINIAUSIOS ĮRANGOS, PRIETAISŲ IR PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ NUOLATINEI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRAI ATLIKTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 8 d. Nr. A1-385

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 2.1.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašą (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                      Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. gegužės 8  d. įsakymu

Nr. A1-385

 

BŪTINIAUSIOS ĮRANGOS, PRIETAISŲ IR PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ NUOLATINEI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRAI ATLIKTI, SĄRAŠAS

 

 

1.    Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytas asmuo privalo turėti potencialiai pavojingo įrenginio gamintojo nurodytą įrangą, prietaisus ir priemones, kurie būtini gamintojo nustatytai nuolatinei potencialiai pavojingo įrenginio priežiūrai užtikrinti, ir įrangą, prietaisus bei priemones, nurodytus toliau šiame punkte pateiktame sąraše:

1.1. Nuolatinei beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų priežiūrai:

1.1.1. Transporto priemonė įrangai pervežti.

1.1.2. Elektros įtampos ir srovės matuoklis.

1.1.3. Grandinės „fazė-nulis“ matuoklis.

1.1.4. Dinamometrinis sukimo raktas su reguliuojamu užveržimo momentu.

1.1.5. Izoliacinės dangos storio matuoklis.

1.1.6. Atstumo matavimo priemonė.

1.1.7. Šaltkalvio įrankių komplektas, kurį sudaro bent šie įrankiai: slankmatis, kampamatis, gylmatis, gulsčiukas, sukimo raktai, sukimo raktų galvutės, atsuktuvai, replės, žnyplės, plaktukai, dildės, metalo pjūklas, kampinis šlifuoklis, šlifavimo ir pjovimo diskai, gręžtuvas, grąžtai, tepimo įrankiai (toliau šaltkalvio įrankių komplektas).

1.1.8. Elektriko įrankių komplektas, kurį sudaro bent šie įrankiai: elektros įtampos indikatorius ir atsuktuvai, kurie skirti dirbti esant mažesnei kaip 1 000 V elektros įtampai, replės, replės laidų izoliacijai nuimti, replės kontaktams užspausti, žnyplės (toliau elektriko įrankių komplektas).

1.1.9. Apšvietimo įranga, skirta dirbti sprogioje aplinkoje.

1.1.10. Dujų koncentracijos detektorius (signalizatorius).

1.1.11. Benzino garų grąžinimo sistemos patikros įranga (jeigu prižiūrima naftos produktams laikyti skirta talpykla).

1.1.12. Pavojingų medžiagų talpyklų alsavimo vožtuvų patikros įranga.

1.1.13. Įranga liukų dangčiams nukelti.

1.1.14. Kopėčios neslidžiu pagrindu, skirtos dirbti sprogioje aplinkoje.

1.1.15. Asmeninės apsaugos priemonės, parinktos įvertinus darbuotoją veikiančius rizikos veiksnius, kaip nustatyta Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“, skirtos dirbti sprogioje aplinkoje ir uždarose erdvėse, gelbėjimo iš uždarų erdvių vertikalia, horizontalia ir nuožulnia kryptimi priemonės.

1.1.16. Įranga, skirta pavojingų medžiagų talpyklų vidui plauti, degazuoti, ventiliuoti.

1.1.17. Apsaugos ir įspėjimo priemonės: apsaugos juostos, atitvarai, bent šie plakatai: „Atsargiai“, „Aklės“.

1.2. Nuolatinei liftų priežiūrai:

1.2.1. Transporto priemonė įrangai pervežti.

1.2.2. Kalibruoti kontroliniai svarsčiai arba kalibruotos svarstyklės kontroliniams svarsčiams sverti (statiniam ir dinaminiam lifto bandymams, kabinos perkrovos nustatymo įrangai reguliuoti).

1.2.3. Įranga keleiviniams liftams dispečerizuoti pagal Liftų priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1‑61 „Dėl Liftų priežiūros taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

1.2.4. Elektros įtampos ir srovės matuoklis.

1.2.5. Izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matuoklis.

1.2.6. Grandinės „fazė-nulis“ matuoklis.

1.2.7. Dinamometrinis sukimo raktas su reguliuojamu užveržimo momentu.

1.2.8. Atstumo matavimo priemonė.

1.2.9. Greičio matavimo priemonė.

1.2.10. Hidraulinių sistemų slėgio matavimo priemonė.

1.2.11. Apšvietos matavimo priemonė.

1.2.12. Durų suspaudimo jėgos ir kinetinės energijos matavimo priemonė.

1.2.13. Tarpų tarp stabdžių trinkelių frikcinių antdėklų ir stabdžių pusmovių matuoklis ir durų kontaktų tikrinimo šablonas.

1.2.14. Guolių ir skriemulių keitimo įrankiai.

1.2.15. Kėlimo įranga (gervė) ne mažiau kaip 1 000 kg kelti.

1.2.16. Šaltkalvio įrankių komplektas.

1.2.17. Elektriko įrankių komplektas.

1.2.18. Kopėčios neslidžiu pagrindu.

1.2.19. Įspėjamieji plakatai „Liftas sustabdytas“, „Liftas neveikia“, „Atsargiai“, „Elektros smūgio pavojus“, „Neįjungti! Įrenginiuose dirbama“.

1.3.    Nuolatinei variklinės pavaros keltuvų žmonėms ir kroviniams kelti priežiūrai:

1.3.1. Transporto priemonė įrangai pervežti.

1.3.2. Kalibruoti kontroliniai svarsčiai arba kalibruotos svarstyklės kontroliniams svarsčiams sverti.

1.3.3. Elektros įtampos ir srovės matuoklis.

1.3.4. Izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matuoklis.

1.3.5. Grandinės „fazė-nulis“ matuoklis.

1.3.6. Dinamometrinis sukimo raktas su reguliuojamu užveržimo momentu.

1.3.7. Atstumo matavimo priemonė.

1.3.8. Greičio matavimo priemonė.

1.3.9. Hidraulinių sistemų slėgio matavimo priemonė.

1.3.10. Šaltkalvio įrankių komplektas.

1.3.11. Elektriko įrankių komplektas.

1.3.12. Apšvietos matavimo priemonė.

1.3.13. Tarpų tarp stabdžių trinkelių frikcinių antdėklų ir stabdžių pusmovių matuoklis ir durų kontaktų tikrinimo šablonas.

1.3.14. Guolių ir skriemulių keitimo įrankiai.

1.3.15. Kėlimo įranga (gervė) ne mažiau kaip 1 000 kg kelti.

1.3.16. Kopėčios neslidžiu pagrindu.

1.3.17. Apsaugos ir įspėjimo priemonės: apsaugos juostos, atitvarai, bent šie plakatai: „Atsargiai“, „Elektros smūgio pavojus“, „Neįjungti! Įrenginiuose dirbama“.

1.4. Nuolatinei lynų kelių priežiūrai:

1.4.1. Transporto priemonė įrangai pervežti.

1.4.2. Kalibruoti kontroliniai svarsčiai arba kalibruotos svarstyklės kontroliniams svarsčiams sverti.

1.4.3. Elektros įtampos ir srovės matuoklis.

1.4.4. Izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matuoklis.

1.4.5. Grandinės „fazė-nulis“ matuoklis.

1.4.6. Dinamometrinis sukimo raktas su reguliuojamu užveržimo momentu.

1.4.7. Atstumo matavimo priemonė.

1.4.8. Greičio matavimo priemonė.

1.4.9. Šaltkalvio įrankių komplektas.

1.4.10. Elektriko įrankių komplektas.

1.4.11. Guolių ir skriemulių keitimo įrankiai.

1.4.12. Kėlimo įranga (gervė) ne mažiau kaip 1 000 kg kelti.

1.4.13. Apsaugos ir įspėjimo priemonės: apsaugos juostos, atitvarai, bent šie plakatai: „Atsargiai“, „Elektros smūgio pavojus“, „Neįjungti! Įrenginiuose dirbama“.

1.5. Nuolatinei eskalatorių ir judamųjų takų priežiūrai:

1.5.1. Transporto priemonė įrangai pervežti.

1.5.2. Kalibruoti kontroliniai svarsčiai arba kalibruotos svarstyklės kontroliniams svarsčiams sverti.

1.5.3. Elektros įtampos ir srovės matuoklis.

1.5.4. Izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matuoklis.

1.5.5. Grandinės „fazė-nulis“ matuoklis.

1.5.6. Dinamometrinis sukimo raktas su reguliuojamu užveržimo momentu.

1.5.7. Atstumo matavimo priemonė.

1.5.8. Greičio matavimo priemonė.

1.5.9. Šaltkalvio įrankių komplektas.

1.5.10. Elektriko įrankių komplektas.

1.5.11. Guolių ir skriemulių keitimo įrankiai.

1.5.12. Kėlimo įranga (gervė) ne mažiau kaip 1 000 kg kelti.

1.5.13. Kopėčios neslidžiu pagrindu.

1.5.14. Apsaugos ir įspėjimo priemonės: apsaugos juostos, atitvarai, bent šie plakatai: „Atsargiai“, „Elektros smūgio pavojus“, „Neįjungti! Įrenginiuose dirbama“.

1.6. Nuolatinei kėlimo įrenginių priežiūrai:

1.6.1. Transporto priemonė įrangai pervežti.

1.6.2. Elektros įtampos ir srovės matuoklis.

1.6.3. Įtampos indikatorius.

1.6.4. Izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matuoklis.

1.6.5. Grandinės „fazė-nulis“ matuoklis.

1.6.6. Nivelyras (krano keliui niveliuoti).

1.6.7. Atstumo matavimo priemonė.

1.6.8. Dinamometras arba pakabinamos svarstyklės (bandymams ir reguliavimui).

1.6.9. Hidraulinių sistemų slėgio matavimo priemonė.

1.6.10. Dinamometrinis sukimo raktas su reguliuojamu užveržimo momentu.

1.6.11. Guolių ir skriemulių keitimo įrankiai.

1.6.12. Kėlimo įranga (gervė) ne mažiau kaip 1 500 kg kelti.

1.6.13. Šaltkalvio įrankių komplektas.

1.6.14. Elektriko įrankių komplektas.

1.6.15. Apsaugos ir įspėjimo priemonės: apsaugos juostos, atitvarai, bent šie plakatai: „Atsargiai“, „Elektros smūgio pavojus“, „Neįjungti! Įrenginiuose dirbama“.

1.7. Nuolatinei variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūrai:

1.7.1. Transporto priemonė įrangai pervežti.

1.7.2. Elektros įtampos ir srovės matuoklis.

1.7.3. Izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matuoklis.

1.7.4. Grandinės „fazė-nulis“ matuoklis.

1.7.5. Dinamometrinis sukimo raktas su reguliuojamu užveržimo momentu.

1.7.6. Atstumo matavimo priemonė.

1.7.7. Hidraulinių sistemų slėgio matavimo priemonė.

1.7.8. Greičio matavimo priemonė.

1.7.9. Guolių ir skriemulių keitimo įrankiai.

1.7.10. Šaltkalvio įrankių komplektas.

1.7.11. Elektriko įrankių komplektas.

1.7.12. Apsaugos ir įspėjimo priemonės: apsaugos juostos, atitvarai, bent šie plakatai: „Atsargiai“, „Elektros smūgio pavojus“, „Neįjungti! Įrenginiuose dirbama“.

2Turi būti atliktas matavimo priemonių, priskiriamų Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (toliau Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas), nurodytoms matavimo priemonių grupėms, teisinis metrologinis patvirtinimas ir atlikti kiti metrologijos srities teisės aktuose nustatyti veiksmai. Šios matavimo priemonės turi turėti galiojantį patikros žymenį ir (arba) plombą, ir (arba) patikros sertifikatą. Jų metrologinė patikra atliekama Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše nustatytu periodiškumu.

 

_______________