LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. VASARIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-99 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PRIEMONĘ „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 29 d. Nr. D1-181

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 19 d. įsakymą            Nr. D1-99 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“:

1.   Papildau įsakymo dėstomosios dalies lentelę 39-59 punktais:

39.

KK-AM-EJ01-0070

„Apb AVOCAD“

„Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas   Advokatų profesinė bendrija AVOCAD

4000,00

40.

KK-AM-EJ01-0060

 

Tauragės rajono savivaldybės administracija

 

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje

4000,00

41.

KK-AM-EJ01-0060

 

UAB „Kepuva“

„Elektromobilio įsigijimas UAB Kepuva“

4000,00

42.

KK-AM-EJ01-0057

UAB „Kredora“

„UAB „Kredora, M1 klasės elektromobilio įsigijimas“

4000,00

43.

KK-AM-EJ01-0059

UAB „Saugima“

„UAB Saugima elektromobilių įsigijimas“

16 000,00

44.

KK-AM-EJ01-0062

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

„Valstybės įmonė „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Elektromobilio pirkimas“

4000,00

45.

KK-AM-EJ01-0003

UAB „CityBee Solution“

„UAB „CityBee“ automobilių parko plėtra, diegiant aplinką tausojančias priemones“

64 000,00

46.

KK-AM-EJ02-0007

UAB „Eugesta“

„UAB „Eugesta“ elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (N1, N2 klasės) Nr. KK-AM-EJ02

4000,00

47.

KK-AM-EJ02-0002

UAB „Mitrena“

„Elektromobilių įsigijimas įmonėje UAB „Mitrena“

36 000,00

48.

KK-AM-EJ01- 0064

UAB „Locrina“

„UAB „Locrina“ elektromobilio įsigijimas pagal priemonę elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

49.

KK-AM-EJ01- 0073

UAB „Aušrevel“

„Elektromobilio įsigijimas įmonėje UAB „Aušrevel“ siekiant sumažinti gamtos taršą“

4000,00

50.

KK-AM-EJ01- 0072

„K. Preibio gamybinė įmonė“

„K. Preibio gamybinės įmonės“ aplinkos taršos mažinimas, keičiant taršų automobilį į elektromobilį“

1509,46

51.

KK-AM-EJ01- 0074

UAB „IOCO Packaging“

„UAB „IOCO Packaging“ elektromobilių įsigijimas“

8000,00

52.

KK-AM-EJ01-0063

UAB „Kauno techninės apžiūros centras“

Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

4000,00

53.

KK-AM-EJ01-0065

UAB GLASS LT“

Elektromobilis UAB „GLASS LT

4000,00

54.

KK-AM-EJ02-0004

UAB „Dolteka“

„UAB „Dolteka“ elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (N1, N2 klasės)“

48 000,00

55.

KK-AM-EJ01-0058

UAB „Inter-Silo“

Naujo elektromobilio įsigijimas UAB „Inter-Silo

5000,00

56.

KK-AM-EJ01-0075

Viešoji įstaiga „Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras“

 

KK-AM-EJ0 Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės) VšĮ Kelmės rajono PSPC

5000,00

57.

KK-AM-EJ01-0061

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės)

12 000,00

58.

KK-AM-EJ02-0006

Akcinė bendrovė  „Šiaulių energija“

AB „Šiaulių energija“ specialios paskirties krovininio elektromobilio (iki 3,5 t) įsigijimas

5000,00

59.

KK-AM-EJ02-0003

UAB Transaibė“

Elektromobilių įsigijimas įmonėje UAB „Transaibė

52 000,00

 

2. Pakeičiu lentelės eilutę „IŠ VISO“ ir ją išdėstau taip:

IŠ VISO

806 509,46

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas