Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 5 d. Nr. 310

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 8.3.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.3.4.3. vykdo tarptautinio diplomatinio protokolo reikalavimus ir normas, procedūras, susijusias su diplomatinių atstovybių steigimu ir uždarymu, jų vadovų ir specialiųjų atašė skyrimu ir atšaukimu, nustatyta tvarka akredituoja Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, kitų atstovybių narius, specialiuosius atašė ir jų šeimų narius;“

2. Pakeisti 8.3.4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.3.4.5. teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkauja registruojant ir išduodant Lietuvos Respublikoje akredituotoms ir reziduojančioms užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, kitų atstovybių, jų narių ir jų šeimų narių transporto priemonėms diplomatinius ir bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus;“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Gabrielius Landsbergis