Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl įGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT lIETUVOS rESPUBLIKOS PATENTŲ ĮSTATYMO 49 STRAIPSNĮ

 

2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1015
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 49 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atlikti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 49 straipsnyje nustatytos kompetentingos institucijos funkcijas.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1143 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 381 straipsnį“;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimą Nr. 969 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 49 straipsnį“.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                           Rimantė Šalaševičiūtė