Herbas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR TARNYBINIO RANGO SUTEIKIMO

 

2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1K-380

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus Žydrūno Bartkaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. teikimą:

1) s k i r i u Rūtą Kaziliūnaitę Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

2) s u t e i k i u Rūtai Kaziliūnaitei vyriausiojo specialiojo agento tarnybinį rangą.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda