LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2008 M. RUGPJŪČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-204 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS SUTEIKIMO IR ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO BEI NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE FORMŲ PATVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2015 m. lapkričio 9 d. Nr. V(E)-20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 260 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo 2 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. V-204 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus suteikimo ir administracinio teisės pažeidimo protokolo bei nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo“ 2 punktą.

2. P a v e d u Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgaliotiems valstybės tarnautojams, surašantiems administracinių teisės pažeidimų protokolus ir priimantiems nutarimus, vadovautis Administracinio teisės pažeidimo protokolo forma, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje forma ir Administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai

einantis direktoriaus pareigas                                                                              Egidijus Skrodenis