VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. NVE-320 (1.3 E) „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ATKŪRIMO KAŠTŲ (STATYBINĖS VERTĖS) KAINYNO NTK 2021 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. VE-105 (1.3 E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyną NTK 2021, patvirtintą valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. NVE-320 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo“:

1. Papildau nauja NTK 2021-2.1.10.1 lentele „Dviejų ir daugiau aukštų parduotuvės, vaistinės, kiti prekybos pastatai“:

Dviejų ir daugiau aukštų parduotuvės, vaistinės, kiti prekybos pastatai

 

NTK 2021-2.1.10.1 lentelė

Konstrukcijos

Konstrukcijų medžiagos

Pamatai

kitos medžiagos

Sienos

plytos, blokeliai, gelžbetonio blokai

Perdangos

gelžbetonis, medis, plytos

Stogo danga (šlaitinio)

įvairi

1

2

3

4

5

6

7

Statinio tūris, m3

iki 2500

iki 5000

iki 10000

iki 15000

iki 20000

daugiau 20000

(1m3) statybos kaina, EUR

208,46

179,17

156,11

132,54

120,04

109,91

Konstrukcinių elementų ir įrangos lyginamasis svoris statinio kainoje %

Pamatai

6

5

5

4

4

4

Sienos

21

19

15

15

15

14

Perdangos

10

11

13

14

14

14

Stogo konstrukcija

4

4

4

5

5

5

Stogo danga

3

4

5

5

5

5

Išorės apdaila

4

4

3

3

3

2

Pertvaros

3

3

3

3

2

2

Grindys

13

14

17

19

21

22

Langai

7

6

5

5

5

5

Durys

2

2

2

2

2

2

Vidaus apdaila

9

10

9

7

7

7

Šildymas

4

4

4

4

4

4

Vandentiekis

1

1

1

1

1

1

Nuotekų šalintuvas

1

1

1

1

1

1

Dujos

Karštas vanduo

1

1

1

1

1

1

Elektra

8

8

9

8

7

8

Viryklė

Vonios kambarys

1

1

1

1

1

1

Vėdinimas ir kondicionavimas

2

2

2

2

2

2

Iš viso %

100

100

100

100

100

100

Statybos kainos pataisos koeficientai

Įrengtos šaldymo kameros

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

Įrengti eskalatoriai, transporteriai

1,15

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Išorės apdaila apšiltinant

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05“.

 

2. Pakeičiu dėl rašymo apsirikimo:

2.1. NTK 2021-3.3.5 lentelės „Pėsčiųjų tunelių laiptinės“ eilutę „Atviros“ ir ją išdėstau taip:

„Atviros

3,0

5,91

6,06

5,29

6,63

7,05

4,0

6,75

6,86

6,07

7,66

8,09“;

 

2.2. NTK 2021-3.3.11 lentelės „Atraminės sienutės“ eilutes „1,5 m aukščio sienutė“ ir „0,1 m sienutės aukščio pokyčiui pridėti arba atimti“ ir jas išdėstau taip:

1,5 m aukščio sienutė

435,15

516,29

323,52

482,61

323,83

0,1 m sienutės aukščio pokyčiui pridėti arba atimti

16,88

23,67

10,05

19,69

13,31“;

 

2.3. NTK 2021-4.2.8 lentelės „Plastikinių vamzdžių nuotekų vamzdynai užstatytoje teritorijoje“ eilutę „2,0“ ir ją išdėstau taip:

„2,0

50,58

54,77

56,51

58,88

64.05

65,78

73,21

75,95

93,73

96,14

116,61

119,34

237,36

239,53

304,96

310,07

476,70

481,21

563,46

568,15

624,76

630,53“;

 

2.4. NTK 2021-4.2.32 lentelės „Plieninių vamzdžių nuotekų vamzdynai su šuliniais užstatytoje teritorijoje“ eilutę „3,0“ ir ją išdėstau taip:

3,0

181,84

196,69

198,35

214,92

235,25

253,98

257,70

278,25“;

 

2.5. NTK 2021-4.3.5 lentelės „Šilumos tiekimo plieniniai besiūliai vamzdynai kanaluose ir kolektoriuose“ eilutę „Vamzdynai kanaluose“ ir ją išdėstau taip:

„Vamzdynai kanaluose

42,33

42,50

45,30

59,75

62,47

66,32

75,32

95,25“;

 

2.6. NTK 2021-4.4.15 lentelės „110 kV įtampos elektros perdavimo linijos, įrengtos ant metalinių atramų“ eilutę „Viengrandė linija (3 laidai)“ ir ją išdėstau taip:

„Viengrandė linija (3 laidai)

55,58

57,93

61,27

65,64“;

 

2.7. NTK 2021-4.5.1 lentelės „Ryšių kanalizacija“ eilutę „Asbestcementiniai vamzdžiai“ ir ją išdėstau taip:

„Asbestcementiniai vamzdžiai

46,70

51,31

69,73

77,72

89,63

96,51

115,03

119,65

120,88

142,14

153,00

178,06“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                     Saulius Urbanavičius