LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL valstybės įmonės lietuvos naftos produktų agentūros

naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugŲ tarifų patvirtinimo

 

2016 m. liepos 28 d. Nr. 1-212

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 16 punktą, ir atsižvelgdamas į valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros 2016 m. liepos 4 d. raštu Nr. (1.10)-SD-124 pateiktus pasiūlymus:

1. T v i r t i n u:

1.1. benzino ir dyzelino valstybės atsargų 1 tonos kaupimo ir tvarkymo paslaugos, kai ji teikiama suteikiant reikalavimo teises į valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros kaupiamų ir jos turto patikėjimo teisės pagrindu valdomas atsargas, tarifą (vienai parai) – 0,09 eurų/t (be PVM);

1.2. naftos produktų valstybės atsargų 1 tonos kaupimo ir tvarkymo paslaugos, kai ji teikiama valstybės įmonei Lietuvos naftos produktų agentūrai įgyjant reikalavimo teises į kitų subjektų turimas atsargas, tarifą (vienai parai) – 0,09  eurų/t (be PVM). Šis tarifas gali būti koreguojamas valstybės įmonei Lietuvos naftos produktų agentūrai įvykdžius viešąjį naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo reikalavimo teisėmis paslaugų pirkimo konkursą ir atsižvelgiant į valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros patiriamas atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų sąnaudas.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 1-193 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                  Rokas Masiulis