LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 140 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. balandžio 23 d. Nr. XII-1649

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 140 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 140 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė mažamečiui arba kankindamas nukentėjusį asmenį,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

2. Pakeisti 140 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymių.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė