Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. 1575 „DĖL PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 18 d. Nr. 699

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Teikimą Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijai, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (toliau – Komisija), išskyrus Aprašo 4 punkte nurodytą atvejį, dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų, dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) teisės pažeidimus, skatinimo (toliau – teikimas) rengia ir kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d. Komisijai pateikia Aprašo 1 punkte nurodytų institucijų vadovai.“

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

finansų ministras                                                                                         Vilius Šapoka