LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PANAŠAUS GYDOMOJO POVEIKIO VAISTINIŲ PREPARATŲ RANOLAZINUM IR TRIMETAZIDINUM GRUPĖS IR EKVIVALENTINIŲ DOZIŲ JŲ BAZINEI KAINAI APSKAIČIUOTI PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. V-788

Vilnius

 

Vadovaudamasis Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu:

t v i r t i n u panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Ranolazinum ir Trimetazidinum grupę ir šias ekvivalentines dozes jų bazinei kainai apskaičiuoti:

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

Ekvivalentinė dozė

Ranolazinum

1,5 gramų (g)

Trimetazidinum

0,04 gramų (g)

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys