LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-378 „DĖL KELIŲ SAUGUMO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. gegužės 3 d. Nr. 3-251

Vilnius

 

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. V-378 „Dėl Kelių saugumo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                             Marius Skuodis