NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2016  m. balandžio 28 d. Nr. T1-156

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 4 straipsnio 3, 4 dalimis, 5 straipsnio 4 dalimi , 6 straipsnio 3, 4, 7 dalimis, Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 20, 40, 56 punktais ir 58.1 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Paraiškos išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licenciją formą PL-1;

1.2. Paraiškos išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos dublikatą formą PL-2;

1.3. Paraiškos patikslinti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licenciją formą PL-3;

1.4. Paraiškos išduoti Specialiąją veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licenciją formą PSL-1;

1.5. Paraiškos išduoti Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos dublikatą formą PSL-2;

1.6. Paraiškos patikslinti Specialiąją veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licenciją formą PSL-3;

1.7. Veiklos, kuriai išduota licencija, sąlygų vykdymo ataskaitos formą AL-1;

1.8. Veiklos, kuriai išduota specialioji licencija, sąlygų vykdymo ataskaitos formą ASL-1;

1.9. Paraiškos išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimą formą PR-1;

1.10. Paraiškos patikslinti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimą formą PR-2;

1.11. Paraiškos išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo dublikatą formą PR-3;

1.12. Paraiškos išduoti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimą formą PLI-1;

1.13. Paraiškos pratęsti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo galiojimą formą PLI-2;

1.14. Paraiškos išduoti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimą formą PLE-1;

1.15. Paraiškos pratęsti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimo galiojimą formą PLE-2;

1.16. Paraiška išduoti supaprastintą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimą formą PLE-4;

1.17. Paraiškos išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialųjį registracijos pažymėjimą formą PSR-1;

1.18. Paraiškos patikslinti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialųjį registracijos pažymėjimą formą PSR-2;

1.19. Paraiškos išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialųjį registracijos pažymėjimo dublikatą formą PSR-3;

2. Pripažįstu netekusiu galios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. T1-250 „Dėl formų patvirtinimo”.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Inga Juozapavičienė