Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIO SKYRIMO

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. 1K-398

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi,

s k i r i u Valstybės apdovanojimų tarybos nariu trejiems metams Lietuvos valstybės ordino kavalierių Arvydą Paukštį.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda