LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS PROJEKTŲ REGIONUOSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 18 d. Nr. ĮV-18

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktą ir atsižvelgdamas į Regioninių kultūros tarybų rekomendacijas,

t v i r t i n u Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                    Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-18

 

Tolygios KultūrINĖS RAIDOS projektų regionuose sąrašas

 

1. Alytaus apskrities projektų sąrašas:

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Alytaus apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

1.1.

Merkinės krašto muziejus

„22–eji Nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940)“ – knygos parengimas, leidyba ir pristatymas

6,720.00

1.2.

Druskininkų kultūros centras

26–oji Dainavos krašto folkloro šventė, skirta Pasaulio Lietuvių metams

7,400.00

1.3.

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Pasivaikščiojimai su rašytojais

4,000.00

1.4.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Jubiliejinė 20–oji moksleivių meninės kūrybos šventė „Poezijos pavasarėlis“

6,150.00

1.5.

Alytaus miesto teatras

Spektaklio „Solnesas Statytojas“ sukūrimas ir sklaida

10,230.00

1.6.

Merkinės krašto muziejus

Merkinės miestas atveria duris

8,960.00

1.7.

Druskininkų kultūros centras

Lauko kino maratonas

5,200.00

1.8.

Druskininkų kultūros centras

Kūrybinė laboratorija „Druskos metamorfozės“

2,630.00

1.9.

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

Interaktyvi Miesto sodo skaitykla

2,690.00

1.10.

Teatro stiprinimo (paramos) fondas TSF

Labdaros ir paramos fondas

Scenos meno gerųjų praktikų forumas „YOUTHeatre“

3,370.00

1.11.

Asociacija „3 kryptys“

Asociacija

Triūbos skamba Varėnon

6,900.00

1.12.

Varėnos kultūros centras

Tautinių ir šiuolaikinių šokių tarptautinis festivalis „Šokių pynė“

3,270.00

1.13.

Varėnos kultūros centras

Tarptautinis folkloro festivalis „Dzūkų godos“

4,250.00

1.14.

Druskininkų kultūros centras

Jotvingių šventė, skirta Vietovardžių metams paminėti

2,660.00

1.15.

Varėnos kultūros centras

Margionių klojimo teatro 90-mečiui skirta rajoninė kaimo teatrų šventė – konkursas „Citnaginė“ J. Gaidžio premijai laimėti

1,500.00

1.16.

Lazdijų kultūros centras

VšĮ

Kultūrinio gyvenimo įvairovės plėtra Lazdijų krašte

23,910.00

1.17.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

VšĮ

Dzūkų dainų ir šokių šventė

4,500.00

1.18.

Iš viso: 104,340.00

 

2. Kauno apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Kauno apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

2.1.

Birštono viešoji biblioteka

Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019

5,500.00

2.2.

Kėdainių krašto muziejus

Radviliada – 2019

10,000.00

2.3.

Raseinių rajono kultūros centras

Prabylančios miesto erdvės

8,000.00

2.4.

Birštono viešoji biblioteka

Kurk. Pajausk. Atrask

3,300.00

2.5.

Kauno rajono Samylų kultūros centras

Kalbantys pastatai

7,500.00

2.6.

Žiežmarių kultūros centras

Koncertinių programų vaikams ir jaunimui ciklas „Muzika visai šeimai“

6,500.00

2.7.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka

Dailininkas ir vaikiška knyga 2019

1,800.00

2.8.

Birštono kultūros centras

Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis – kūrybinė laboratorija „Jausmų sala 2019“

4,500.00

2.9.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

Kūrybinės dirbtuvės pasaką kuria vaikai

2,500.00

2.10.

Kaišiadorių muziejus

Trakų šaulių V rinktinė: pirmieji dešimtmečiai

4,500.00

2.11.

Raudondvario dvaras

VšĮ

Lietuvos muzikos patriarchui Juozui Naujaliui – 150 metų

5,500.00

2.12.

Kaišiadorių kultūros centras

Vaidiname vieną pjesę

3,000.00

2.13.

Kaišiadorių kultūros centras

Geležinkeliu riedantis šimtmetis

5,000.00

2.14.

Krakių kultūros centras

Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Ant smilgelės krantelio“

2,000.00

2.15.

Kauno rajono Raudondvario kultūros centras

Raudondvariečiui Juozui Naujaliui – 150

8,200.00

2.16.

Kaišiadorių kultūros centras

Talentingas jaunimas

1,300.00

2.17.

Raseinių rajono kultūros centras

Šiluvos meno bienalė

13,600.00

2.18.

Akademijos kultūros centras

Sekminės Paberžėje

3,100.00

2.19.

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras

Tarptautinis chorų ir šokių festivalis „Šviesa amžinoji dainos“

6,300.00

2.20.

Kaišiadorių kultūros centras

Kaišiadorių kraštas dailininko akimis. Žiežmariai

3,300.00

2.21.

Kėdainių lietuvių ir švedų draugija

Asociacija

Festivalis „Švedų kultūros dienos: Kėdainiai myli Švediją“

6,000.00

2.22.

Kauno rajono Samylų kultūros centras

Respublikinis vokalinių ansamblių lietuvių liaudies dainos festivalis „Supinsiu dainužę“

3,100.00

2.23.

Kėdainių kultūros centras

Tradicijas ir dabartį jungiantis festivalis „Pap/Art/Is“

5,000.00

2.24.

Rumšiškių kultūros centras

Vakarų Lietuvos teatrai Rumšiškėse

2,500.00

2.25.

Idėjų upė

Asociacija

Džiazo ir alternatyvios muzikos festivalis Ariogaloje

5,700.00

2.26.

Birštono meno mokykla

Projektas „Muzikinė draugystė“, skirtas J. Naujalio 150 – osioms gimimo metinėms

3,500.00

2.27.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: šviežia knyga 17.00

2,600.00

2.28.

Iš viso: 133,800.00

 

3. Klaipėdos apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

3.1.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

XXI tarptautinis folkloro festivalis Neringoje „Tek saulužė ant maračių“

17,050.00

3.2.

Juodkrantės bendruomenė

Asociacija

Tarptautinis Juodkrantės smėlio skulptūrų simpoziumas „Kuršininkų sakmės“

3,500.00

3.3.

Ceklio kuršiai

VšĮ

Kardo rinktinės partizanų takais

9,060.00

3.4.

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Stovykla „Jaunieji genijai - menininkai“ (tęstinis projektas)

2,900.00

3.5.

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Profesionalaus meno ir saviraiškos dialogas (tęstinis)

2,860.00

3.6.

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Edukacinių renginių ciklas „Prie knygos ir vaizduotės versmės: pažink, atrask, kurk“ (tęstinis projektas)

2,370.00

3.7.

Liudviko Rėzos kultūros centras

„Kails!“: Prūsų (Mažosios) Lietuvos kultūra ir istorija

4,260.00

3.8.

Šeiko šokio teatras

VšĮ

Neringos miesto istoriniam paveldui skirtos ekskursijos – šokio spektaklio „Užpustyti“ pastatymas ir sklaida

23,740.00

3.9.

Skuodo rajono kultūros centras

Dailės stovykla „Baltų kultūros ąžuolai – Lietuva ir Latvija“

2,140.00

3.10.

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Su knyga – į pažinimą

3,700.00

3.11.

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Knygos istorija: nuo rašto ištakų iki ekslibriso (tęstinis projektas)

2,260.00

3.12.

Šilutės kultūros ir pramogų centras

„Vėtrungių kelias“ – Mažosios Lietuvos etnografinio regiono pažinimo skatinimas, naudojant šiuolaikines mobilias programas

8,260.00

3.13.

Neringos muziejai

Kūrybos ir gamtos erdvėse: Nidos dailininkų koloniją atkuriant

22,720.00

3.14.

Palangos orkestras

VšĮ

„Šimtametės orkestro tradicijos“: knygos su kompaktine plokštele leidyba bei pristatymas

7,450.00

3.15.

Pamario vakarai

Asociacija

Rusnės festivalis

11,100.00

3.16.

Kretingos rajono kultūros centras

Tarptautinė liaudiškų kapelų šventė „Grok, žemaitį“

4,840.00

3.17.

Kintų jaunimo klubas

Asociacija

Freskų tapyba Kintų pagrindinės mokyklos erdvėse – „Kintų sienos prabyla“

9,700.00

3.18.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Teatralizuota – muzikinė iškyla Rytų Prūsijos dvare, kai baltais žiedais sninga

3,150.00

3.19.

Palangos kultūros ir jaunimo centras

Kurhauzo nykštukas

6,160.00

3.20.

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

Para kultūroje

7,360.00

3.21.

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Kūrybinių idėjų namelis

2,680.00

3.22.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka

Iš amžių glūdumos į šiandieną per amatus ir kultūrą

3,550.00

3.23.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena

3,160.00

3.24.

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Prezidentas Antanas Smetona: laikmetis ir žmonės

1,630.00

3.25.

Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Lapo pasakojimai: nuo medžio iki knygos

1,580.00

3.26.

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Vaikų kūrybiniai prisilietimai

1,510.00

3.27.

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

Pabėgimo pogrindis – laisvės kovos

2,250.00

3.28.

Skuodo rajono kultūros centras

Margi stebuklai tautos „Raštuose“

3,300.00

3.29.

Iš viso: 174,240.00

 

4. Marijampolės apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

4.1.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Knyginėtojams

12,570.00

4.2.

Gelgaudiškio kultūros centras

Meno receptas VI

5,290.00

4.3.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Mažasis menų inkubatorius bibliotekoje

7,900.00

4.4.

Lukšių kultūros centras

Keramikos šventė–festivalis „Pirksiu molio puodynėlę“ Zyplių dvare

3,340.00

4.5.

Marijampolės kultūros centras

Sūduvių ugnys – budinam svietą

4,700.00

4.6.

Vilkaviškio kultūros centras

Teatro vakarai „Po paupio gluosniais“

2,900.00

4.7.

Vilkaviškio kultūros centras

Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Vilkaviškio dūdos“

4,180.00

4.8.

Zanavykų muziejus

Su savo duona visur rasi suolą

1,590.00

4.9.

Zanavykų seimelis

Asociacija

IX muzikos festivalis „Beatričės vasaros“

12,000.00

4.10.

Sambalsiai

VšĮ

Tarptautinis muzikos ir teatro projektas „Bilietas pirmyn ir atgal“

7,340.00

4.11.

Zanavykų muziejus

Zanavykų krašto sodybų architektūra

6,290.00

4.12.

Šakių kultūros centras

Cirko menas keturiose stichijose 3

28,580.00

4.13.

Zanavykų seimelis

Asociacija

Kalbanti žemė

7,680.00

4.14.

Sintautų kultūros centras

A capella muzikos festivalis – konkursas „Dainuoju širdimi sau ir tau“

5,870.00

4.15.

Griškabūdžio kultūros centras

Vasara Jono Jablonskio tėviškėje

5,910.00

4.16.

Sintautų kultūros centras

Renginių ciklas, skirtas Juozo Lingio 100–mečiui

6,110.00

4.17.

Antanavo bendruomenė

Asociacija

Tarptautinės Smetoninės Antaninės Antanave

10,620.00

4.18.

Kudirkos Naumiesčio kultūros centras

 

Lietuva, tėvynė mūsų

3,990.00

4.19.

Zanavykų seimelis

Asociacija

Kalba – svarbiausioji tapatybė

3,840.00

4.20.

Tautkaičių kaimo klojimo teatro draugija „Gegnė“

Asociacija

Klojimo teatrų festivalis

2,710.00

4.21.

Meno ir edukacijos centras

VšĮ

Atostogos su menu

6,920.00

4.22.

Cirko meno asociacija

Asociacija

Keliaujanti cirko laboratorija 3

7,200.00

4.23.

Šakių kultūros centras

Ievaro tiltu – 2019

7,920.00

4.24.

Marijampolės kultūros centras

Cukrinis festivalis 2019

8,150.00

4.25.

Šakių kultūros centras

Garsiai skamba skamba Šakiai

11,310.00

4.26.

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“

Asociacija

Ugdymas kultūra Marijampolės krašte: vaikų ir jaunimo saviraiška per kiną, fotografiją ir dizainą

10,950.00

4.27.

Stiklo namai

VšĮ

Skambantys spalvų žaidimai 2019

3,830.00

4.28.

Iš viso: 199,690.00

 

5. Panevėžio apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Panevėžio apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

5.1.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

TheatreCluster

12,050.00

5.2.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Kūrybos ir meno festivalis STICHIJOS

9,820.00

5.3.

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Profesionaliosios kūrybos ir jaunimo meninių iniciatyvų sklaidos Lietuvos regionuose projektas „Diagnozė: poetas“

2,530.00

5.4.

Kupiškio etnografijos muziejus

Liaudies meno praeities ir šiandienos atspindžiai Adomynės dvaro kraštovaizdyje“

5,650.00

5.5.

Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centras

Šeštadieninė etnokultūrinė mokykla vaikams ir jaunimui

8,060.00

5.6.

Kupiškio etnografijos muziejus

Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus

3,030.00

5.7.

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras

Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis 2019“

8,690.00

5.8.

Rokiškio krašto muziejus

Viduramžių turnyras „Roko kalavijas“ 2019

4,000.00

5.9.

Kultūros inovacijos

VšĮ

Marcelės legenda

6,400.00

5.10.

Panevėžio rajono Smilgių kultūros centras

Aukštaitijos regiono stovykla „Etnosmilga“

1,720.00

5.11.

Kupiškio etnografijos muziejus

Palaimingoje sėlių žemėje

4,730.00

5.12.

Panevėžio pynimėlis

VšĮ

XXI-as tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis „Draugai draugams“

6,120.00

5.13.

Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras

Orkestrų didžiosios lenktynės „Vario audra 2019“

8,350.00

5.14.

Pasvalio kultūros centras

XXIII vaikų ir jaunimo gyvos muzikos atlikėjų festivalis konkursas „Nauji veidai“

1,600.00

5.15.

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija

Asociacija

Jungtinis Baltijos šalių jaunimo Brass Band

6,390.00

5.16.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės 2019“

2,560.00

5.17.

Panevėžio pynimėlis

VšĮ

XI-asis tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis „Mes nupinsim šokių pynę 2019“

6,800.00

5.18.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Tarptautinis mėgėjų vokalinių ansamblių festivaliskonkursas „Dainų sodai“

4,140.00

5.19.

Rokiškio kultūros centras

Teatro šventė „Viskuo kaltas teatras“ (Rokiškio liaudies teatro 60mečiui ir jo pirmojo režisieriaus V. Vajėgos gimimo 100mečiui)

7,170.00

5.20.

Panevėžio kraštotyros muziejus

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos kontekste“

4,220.00

5.21.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Spektaklio, skirto J. Tumo Vaižganto 150osioms gimimo metinėms „Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl Lietuvos kultūros“

3,000.00

5.22.

Skemų socialinės globos namai

20asis dailės, skulptūros, keramikos, kalvystės ir medžio drožybos pleneras

6,000.00

5.23.

Kino centras „Garsas“

„Mano mokytojas kinas“ 2019

5,310.00

5.24.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Maža žemėlapyje, didi pasaulyje

7,680.00

5.25.

Kupiškio etnografijos muziejus

Miško broliai kovos už laisvę liudininkai

2,680.00

5.26.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje

6,960.00

5.27.

Rokiškio kultūros centras

XXtasis tarptautinis vargonų muzikos festivalis čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui „VIVAT VOX ORGANI“

16,000.00

5.28.

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras

Aukštaitijos regiono alternatyvios mados festivalis „Žydėjimas“

2,400.00

5.29.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

Lėlių teatro magija bibliotekoje

3,210.00

5.30.

Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras

Festivalis „Provincijos dūdos“

5,850.00

5.31.

Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras

Pučiamųjų instrumentų orkestro savaitgalinė brass mokykla

4,870.00

5.32.

Rokiškio r. Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras

XVI kaimo mėgėjų teatrų festivalis SEKLYČIA 2019

3,970.00

5.33.

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Baroko pavasaris Biržuose 2019

18,000.00

5.34.

Kupiškio etnografijos muziejus

Kūrybiškumo laboratorija NATIURMORTAS-2019

3,320.00

5.35.

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas
„Čia – mūsų žemė“

3,840.00

5.36.

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

PaAugau su knyga: Maminukų akademijos edukologijos

5,550.00

5.37.

Rokiškio kultūros centras

Respublikinis fotografijos konkursas-paroda „Vingis“ ir foto pleneras „Miesto metraštininkas“ menininko Gintaro Dainio atminimui

6,620.00

5.38.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

XVIII tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis „JAZZ fontanas“

3,980.00

5.39.

Panevėžio lėlių vežimo teatras

Panevėžio lėlių vežimo teatro vasaros spektaklių sklaida su vežimu 2019 m.

3,000.00

5.40.

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras

Keisk

2,460.00

5.41.

Bistrampolio dvaras

VšĮ

XVII Bistrampolio festivalis

14,320.00

5.42.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

Renginių ciklas „Dienos ir naktys 2019: Lietuva ir pasaulis“

4,560.00

5.43.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Kultūros injekcijos

4,720.00

5.44.

Panevėžio rajono švietimo centras

Kultūros darbuotojų kompetencijų ugdymas, kuriant kultūrinį regiono identitetą

7,930.00

5.45.

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija

Asociacija

Atstovavimas Lietuvai Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato renginiuose Montreux (Šveicarija)

21,020.00

5.46.

Panevėžio miesto dailės galerija

XXII Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas

15,970.00

5.47.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Vietovardžių metams skirtas jaunimo kūrybos forumas „Marios šiapus ir anapus“

2,870.00

5.48.

Rokiškio kultūros centras

Vasaros kultūros ir meno festivalis jaunimui „Vasaros naktys. Mūsų naktys“

11,050.00

5.49.

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla

Knygos skonis

1,220.00

5.50.

Savi keliai

VšĮ

Keliaujančios kūrybinės dirbtuvės šeimai ir amatų bei muzikos festivalis „Kartos kartu“

6,570.00

5.51.

Rokiškio kultūros centras

Mėgėjų meno kūrybos festivalis „Vasaronės“

7,780.00

5.52.

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija

Asociacija

Seminarai Lietuvos pučiamųjų orkestrų vadovams, dirigentams ir dalyviams

3,790.00

5.53.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

3,920.00

5.54.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Kupiškio kultūra: žmonės, istorija, dabartis

4,640.00

5.55.

Iš viso: 339,090.00

 

6. Šiaulių apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

6.1.

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“

Festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“

9,840.00

6.2.

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Medžio drožėjų pleneras „Žemaitiškas ličynas“

9,010.00

6.3.

Šiaulių „Aušros“ muziejus

XVI tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis

47,900.00

6.4.

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

Kražių festivalis

17,200.00

6.5.

Kelmės kultūros centras

Tradicinė 29oji Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė „Jurginės“

6,030.00

6.6.

Žagarės kultūros centras

Žagarės Fringe festivalis III

13,710.00

6.7.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Šeštasis tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-festivalis

15,310.00

6.8.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija

4,750.00

6.9.

Šiaulių dailės galerija

Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“

6,500.00

6.10.

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

XIII Edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla „Collegium“

2,400.00

6.11.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius

Asociacija

Paroda „Tarp žemaičių“

4,030.00

6.12.

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Bendruomenių sambūris prie Žaliūkių malūno

15,100.00

6.13.

Šiaulių turizmo informacijos centras

Šiaurės Lietuva: kultūrinio turizmo komunikavimas

13,400.00

6.14.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

Sakralinės ir klasikinės muzikos koncertų ciklas „Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone“

4,000.00

6.15.

Kelmės mažasis teatras

Žemaičių kultūrinis identitetas spektaklyje „Kražių skerdynės“

12,000.00

6.16.

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“

„Sit venia verbo“ (liet. „Prašau žodžio“)

6,000.00

6.17.

Kelmės kultūros centras

Žemaitijos regiono bandonininkų kursai

4,000.00

6.18.

Šiaulių kino meno klubas

Asociacija

„Filmuoja Šiauliai 2019“ mėgėjiškų filmų festivalis

3,000.00

6.19.

Žagarės kultūros centras

Šventadienis už miesto

2,500.00

6.20.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

Vasara su lėle

2,010.00

6.21.

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

Kražių kolegijos rezidencija

5,200.00

6.22.

Akmenės Šv. Onos parapija

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

Vėl kviečia vargonai

3,500.00

6.23.

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

Mylėkime savo krašto literatūrą

5,520.00

6.24.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys“

9,400.00

6.25.

Šiaulių kultūros centras

XIII tarptautinis šokio festivalis konkursas „Aušrinė žvaigždė“

13,570.00

6.26.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Knygvežiukas veža 2019

4,550.00

6.27.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

XIX tarptautinis teatrų festivaliskonkursas „Kartu“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

7,010.00

6.28.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Knygos pristatymo konkursas 2019

10,000.00

6.29.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Pavasarinis knygų kermošius

3,800.00

6.30.

Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Asociacija

Aukštyn kojom

3,500.00

6.31.

Remigijaus akcija

VšĮ

Meno festivalis akcija „Šiaulių kultūros naktys 8/783“

29,480.00

6.32.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Senųjų amatų stovykla „Žygiuojant geležies amžiaus žmonių pėdsakais“

5,300.00

6.33.

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

Tarpkultūriniai tiltai

3,950.00

6.34.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Šiaulių rajono nykstančių ir išnykusių kaimų istorijos

11,140.00

6.35.

Žagarės kultūros centras

Kilogramas kultūros provincijoj

3,600.00

6.36.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Keliauju su knyga

5,850.00

6.37.

Pakražančio kultūros centras

Respublikinė sūrių šventė „Jurgis, Jorgis ir Jurgelis – skamba jis visom tarmelėm“

4,450.00

6.38.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Kino pažinimo erdvės įkūrimas Kuršėnuose, II etapas „Kinas + fotomenas“

6,150.00

6.39.

Joniškio kultūros centras

Renginių ciklas „Atgajos“ pėdsakais“

3,700.00

6.40.

Šiaulių kultūros centras

Smetoniškos Mindauginės

14,100.00

6.41.

Žagarės kultūros centras

Veidu į dangų

2,700.00

6.42.

Šiaulių kino meno klubas

Asociacija

„Šviesoraščiai“

3,050.00

6.43.

Kelmės kultūros centras

Šiuolaikinio meno festivalis „Erdvės“

6,750.00

6.44.

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

Skaitymo skatinimo renginių ciklas „Per šventą žemaitišką raštą“

2,000.00

6.45.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Knygos „Knygos ir spaudos įstaigos Šiaulių mieste ir rajone (XVI – XXI a. pradžia)“ leidyba

9,500.00

6.46.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Skaityk ir veik!

4,200.00

6.47.

Joniškio turizmo ir verslo informavimo centras

VšĮ

Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!

7,200.00

6.48.

Šiaulių kultūros centras

Ir ežeras turi ausis

5,430.00

6.49.

Linkuvos kultūros centras

Linkuvos menų arka

14,580.00

6.50.

Kelmės krašto muziejus

Muzikinės popietės Kelmės dvare

1,600.00

6.51.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

Netradicinio mokymo seminaras „Kūrybiškas ugdymas(is) ir mokymas(is) įvairiose kultūros centro erdvėse. Respublikinis vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių festivalis „Jaunimėlis pasišoks““

2,580.00

6.52.

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Kūrybinės improvizacijų edukacijos vaikams

1,670.00

6.53.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Neatrastas Antanas Budzinskas: literatas, kraštotyrininkas, Šakynos krašto šviesuolis

4,480.00

6.54.

Kelmės kultūros centras

XXXIX meno šventė

2,630.00

6.55.

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

Ateik! Bendrauk, kurk, tobulėk!

2,250.00

6.56.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

Respublikinis mažų miestelių ir kaimo vietovių vaikų ir jaunimo šokių festivalis „Šokis manyje 2019“

1,730.00

6.57.

Iš viso: 424,810.00

 

7. Tauragės apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

7.1.

Tauragės kultūros centras

Tarptautinis vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“

6,150.00

7.2.

Tauragės krašto muziejus „Santaka“

Tauragės miesto 3D studija. Fotografijos kūrybinės dirbtuvės

3,500.00

7.3.

Tauragės krašto muziejus „Santaka“

Kultūros muitinė. Renginių ciklas pilies menėse

9,210.00

7.4.

Jurbarko kultūros centras

Teatro meno šventė „Senjorai ir jaunystė“, skirta Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro 60- mečiui

9,560.00

7.5.

Jurbarko kultūros centras

VII tarptautinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Linskminkimos“, skirtas tarptautinei šeimos dienai ir Žemaitijos metams paminėti

7,910.00

7.6.

Tauragės kultūros centras

Kultūros pavasaris'19 ĮKVEPK SAVE

4,440.00

7.7.

Jurbarko kultūros centras

Profesionalaus meno festivalis „Sugrįžimai... į ten, iš kur aš“

4,130.00

7.8.

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

Skaitymo virusas

2,380.00

7.9.

Eržvilko kultūros centras

Foto ekspedicija: Vadžgirio apylinkių krosnys 2019

2,160.00

7.10.

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

Poetų ir dainų atlikėjų vakaras „Prie garažų“

2,240.00

7.11.

Tauragės kultūros centras

Amatų ir muzikos šventė „Vartai į mūsų tradicijas“

4,830.00

7.12.

Jurbarko kultūros centras

Respublikinė XVIII-oji kapelų šventė „Pamituvio armonika“

1,810.00

7.13.

Tauragės kultūros centras

Tarptautinis „Brass master class“

2,650.00

7.14.

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

Respublikinė liaudiškų kapelų sueituvių šventė „Linksmoji armonika“

1,860.00

7.15.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras

XIII Medvėgalio menų festivalis, skirtas Žemaitijos metams

11,850.00

7.16.

Tauragės kultūros centras

Tauragės regiono pristatymas Žemaičių dienose Vilniuje

10,050.00

7.17.

Etnoklubas

VšĮ

„Etnokultūrinės dirbtuvės - Mitologija, atgimstanti teatre“

5,460.00

7.18.

Jurbarko kultūros centras

Edukacinis kultūrų pažinimo projektas „Pasaulio kryptimi: Vakarai – Rytai – Pietūs – Šiaurė“

1,560.00

7.19.

Iš viso: 91,750.00

 

8. Telšių apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Telšių apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

8.1.

Domus alba

VšĮ

Trečiasis SOFIJOS festivalis Kuliuose

16,930.00

8.2.

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras

Gyvos muzikos koncertų ciklas „Vandens muzika“

17,000.00

8.3.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

Atviras teatras 24

12,000.00

8.4.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

III nacionalinis Petro Vyšniausko saksofonininkų konkursas-festivalis

18,000.00

8.5.

Vandens bokštas

VšĮ

Skulptūrinės kompozicijos pokalbiai su gamta IV

7,000.00

8.6.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

Jaunųjų muzikų platforma „A CADENZA.LT“

9,000.00

8.7.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

Žemaitijos regiono dainų šventė „Gyvybės medis“

8,500.00

8.8.

Telšių Žemaitės dramos teatras

Tarptautinis jaunimo teatrų festivalis Teatras – tautos sparnai 2019, skirtas Žemaičių vardo paminėjimo 800 metų jubiliejui

7,950.00

8.9.

Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla

Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis „Trimitatis“

5,800.00

8.10.

Telšių jaunimo etno klubas „Čiučuruks“

Asociacija

Folkloras – gyvosios tradicijos laiko istorijos sandūroje

2,200.00

8.11.

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras

Žemaičių festivalis PATRIA UNA

19,670.00

8.12.

Telšių menų inkubatorius

VšĮ

Rekonstruotų odinių aksesuarų interpretacijos

2,620.00

8.13.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

Pokalbiai +

4,800.00

8.14.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Žemaičių festivalis Bukantėje

2,410.00

8.15.

Žemaičių muziejus „Alka“

Ežerėlio pasakos

3,490.00

8.16.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai

4,260.00

8.17.

Telšių jaunimo etno klubas „Čiučuruks“

Asociacija

Vaikų ir jaunimo vasaros akademija – 2019

1,810.00

8.18.

Iš viso: 143,440.00

 

9. Utenos apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

9.1.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Knygos šventė (literatūriniai tiltai Utenos regione)

8,790.00

9.2.

Anykščių kultūros centras

„Folk - virus“

10,050.00

9.3.

Anykščių kultūros centras

Tarptautinis lietuviškų mėgėjų teatrų festivalis „ARTime“

7,250.00

9.4.

Anykščių kultūros centras

Troškimai

12,110.00

9.5.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

Meninės veiklos tikslinės auditorijos plėtra, organizuojant jaunų šeimų ir vaikų iki 13 m. kultūrinio ugdymo veiklas „Kultūrynos Zarasuose“

2,850.00

9.6.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Miestus jungiantis plienas. Siaurukui–120

9,350.00

9.7.

Anykščių kultūros centras

Žmogaus ir žirgo kelias

6,150.00

9.8.

Molėtų krašto muziejus

Kultūrinės-edukacinės dirbtuvės „Iš Videniškių istorijos“

2,530.00

9.9.

Anykščių kultūros centras

Vienos nakties istorija

4,230.00

9.10.

Anykščių menų centras

Atsivėrimai

4,660.00

9.11.

Anykščių kultūros centras

Kita forma

7,680.00

9.12.

Anykščių kultūros centras

Atminties skrydis

5,500.00

9.13.

Atvertos langinės

VšĮ

Ties antro šimtmečio slenksčiu - ten kur susitinka žmonių ir vietovių vardai. Piešiame Kajetono Sklėriaus (1876-1932) tėviškėje, Kunigiškių kaime

1,570.00

9.14.

Molėtų rajono tautodailininkų draugija

Asociacija

Respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis laumžirgis“

2,720.00

9.15.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

Rytų Aukštaitijos dainų šventė „Dàinu dainelę“, skirta Juozo Naujalio 150-ties metų jubiliejui paminėti

25,600.00

9.16.

Utenos kraštotyros muziejus

Kūryba liekanti

2,610.00

9.17.

Molėtų kultūros centras

Respublikinis festivalis - varžytuvės „Armonikierių du@i“

2,360.00

9.18.

Molėtų kultūros centras

Rytų Aukštaitijos liaudiškos muzikos ir tautinių šokių šventė „Aukštaitijos vainikas“

4,520.00

9.19.

Utenos kultūros centras

Stverk Užpalių kultūrines iniciatyvas

4,850.00

9.20.

Kultūros centras Dusetų dailės galerija

Dusetos. Seniau ir dabar

3,920.00

9.21.

Visagino viešoji biblioteka

Išmintingosios gervės sala Visagine – vaikams, jaunimui ir jų draugams

1,650.00

9.22.

Anykščių menininkų asociacija

Asociacija

Gizelis 19

7,440.00

9.23.

„Taip kitaip“

VšĮ

Tarpdisciplininių renginių ciklas T.Y.T.

7,800.00

9.24.

Visagino sporto centras

Šiuolaikinio cirko trupės „Kaaos Kaamos“ (Švedija) mokomoji viešnagė Visagino sporto centre

8,290.00

9.25.

Molėtų kultūros centras

Tarptautinis liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis „Ežerų sietuva“

13,000.00

9.26.

Utenos kraštotyros muziejus

„Atiduok Tėvynei ką privalai“-2

3,280.00

9.27.

Anykščių menų centras

Surask... Angelų kelias

10,220.00

9.28.

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

„Vilniaus pilies pasaka“ atgyja vaikų animacijoje

4,400.00

9.29.

Anykščių Jurzdiko bendruomenė

Asociacija

Anykščių miško festivalis

10,690.00

9.30.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Menų dūzgės kūrybingai vaikystei“

12,060.00

9.31.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Knygų koncertai Molėtų bibliotekoje

1,570.00

9.32.

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Edukacinė programa „Alfonsas Nyka-Niliūnas – šimtmečio keliu“

5,050.00

9.33.

Iš viso: 214,750.00

 

10. Vilniaus apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Vilniaus apskrities regioninės kultūros tarybos rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

10.1.

Ukmergės kultūros centras

Tarptautinis perkusinės muzikos festivalis „Percussion Ukmergė 2019“

22,980.00

10.2.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Rasos šventė Kernavėje „Rasa Kupolinė“

6,570.00

10.3.

Trakų meno mokykla

Trakų fanfarinė savaitė 2019

31,650.00

10.4.

Vievio kultūros centras

Kviečiu operą

6,780.00

10.5.

Vievio kultūros centras

Chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose“

9,510.00

10.6.

Ukmergės karo istorijos klubas „1 - as LDK Didžiojo Etmono pėstininkų regimentas“

Asociacija

XVI tarptautinis gyvosios karo istorijos festivalis „Vilkmergės (Deltuvos) mūšis 1812 – 2019 m.“

7,070.00

10.7.

Trakų istorijos muziejus

Gyvosios istorijos festivalis „Viduramžių šventė"

14,870.00

10.8.

Lietuvos lenkų sąjungos filialas Trakų rajono skyrius

Asociacijos filialas

XXVIII Trakų žemės lenkų kultūros festivalis „Dźwięcz, Polska Pieśni!“ (tęstinis projektas)

16,780.00

10.9.

Lentvario kultūros rūmai

VšĮ

Šiuolaikinio meno platforma – festivalis „Dvarokas“

5,580.00

10.10.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Regioninė folkloro šventė „Suprašė žvirblalis“

2,230.00

10.11.

Ukmergės muzikinės kultūros draugija „Cantilena“

Asociacija

Lietuvos šimtmetis: skambantys lietuvybės tiltai

2,850.00

10.12.

Jaunimo muzikos klubas Rockmergė

Asociacija

Alternatyvaus roko festivalis „Rockmergė 2019“

16,760.00

10.13.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Aukštaitijos regiono armonikininkų varžytuvės

1,620.00

10.14.

Rūdiškių kultūros centras

Edukacinės filmo kūrimo dirbtuvės „Mano kadras“

8,840.00

10.15.

Švenčionių miesto kultūros centras

Švenčionys – Lietuvos vaistažolių sostinė

7,970.00

10.16.

Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“

Asociacija

XIV Nacionalinis Jono Švedo konkursas '2019

5,480.00

10.17.

Lentvario kultūros rūmai

VšĮ

Atvira kūrybos ir parodų erdvė Lentvaryje

10,590.00

10.18.

Ukmergės kultūros centras

Respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Nenuoramos“

6,130.00

10.19.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Edukacinė programa „Blykstė 2019“

3,460.00

10.20.

Lentvario kultūros rūmai

VšĮ

Šiuolaikinio meno praktikos jaunimui. Trijų dalių ciklas

4,880.00

10.21.

Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Etnokultūrinio paveldo sklaida Širvintų rajono bibliotekose

2,150.00

10.22.

Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras

Tautinis kostiumas – mano regiono atspindys

4,140.00

10.23.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Pietryčių Lietuvos regiono kaimo kapelų varžytuvės „Kaimynėli, būki svečias“

2,030.00

10.24.

Trakų istorijos muziejus

Edukacinis užsiėmimas akliesiems ir silpnaregiams „Regiu Trakų pilį“

9,360.00

10.25.

Iš viso: 210,280.00

 

_______________________