ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. A-675 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. A-713

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos 2018-05-23 protokolą Nr. L11-3:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, nustatytų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A-675 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“, 2,4 ir 9 priedus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                 Ingrida Venciuvienė

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d.

įsakymo Nr. A-675

2 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymo

Nr. A-713 redakcija)

 

MARŠRUTO KURŠĖNAI–GRUZDŽIAI–KURŠĖNAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ IR ŠEŠTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

5.35

7.50

5.35*

7.30*

15.50

18.00

15.50*

17.50*

Centras 

5.38

7.44

5.37*

7.28*

15.52

17.56

15.52*

17.48*

Turgus 

5.42

7.35

5.40*

7.25*

15.58

17.51

15.55*

17.45*

Pakuršėnis 

5.44

7.33

5.42*

7.22*

16.00

17.49

15.57*

17.43*

Kuršėnų ap. 

5.47

7.32

5.45*

7.19*

16.03

17.46

16.00*

17.40*

Kuršėnų g. st. 

5.50

7.29

5.48*

7.16*

16.06

17.44

16.03*

17.37*

Mech. g-kla

5.53

7.26

5.51*

7.13*

16.09

17.41

16.06*

17.34*

Ringuva

5.57

7.22

5.55*

7.09*

16.13

17.37

16.10*

17.30*

Kalviškiai

6.00

7.19

5.58*

7.07*

16.16

17.34

16.13*

17.28*

Kubeliai

6.04

7.15

6.02*

7.03*

16.20

17.30

16.17*

17.24*

Kubelių m-kla

6.09

7.11

6.04*

7.01*

16.25

17.25

16.19*

17.22*

Egėliškės

6.14

7.06

6.09*

6.56*

16.30

17.20

16.24*

17.17*

Gulbinų g-ja

6.18

7.02

6.13*

6.52*

16.34

17.16

16.28*

17.13*

Mažeikių km.

6.22

6.58

6.17*

6.48*

16.37

17.13

16.32*

17.09*

Šiupyliai

6.25

6.55

6.20*

6.45*

16.40

17.10

16.35*

17.06*

Šiupylių kontora

6.28

6.52

6.23*

6.42*

16.42

17.08

16.38*

17.03*

Rakandžiai

6.30

6.50

6.25*

6.40*

16.44

17:06

16.40*

17.01*

Sauginiai

6.33

6.47

6.28*

6.37*

16.47

17.03

16.43*

16.58*

Gruzdžiai

6.35

6.45

6.30*

6.35*

16.50

17.00

16.46*

16.55*

 

PASTABA:

1. Maršrutu, nepažymėtu žvaigždutėmis, važiuojama mokslo metų metu darbo dienomis ir šeštadieniais (sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

2. Maršrutu, pažymėtu žvaigždutėmis, važiuojama mokinių atostogų metu darbo dienomis ir šeštadieniais (sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto KuršėnaiGruzdžiaiKuršėnai reiso trasos ilgis – 58,4 km.

 

 

________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d.

įsakymo Nr. A-675

9 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymo

Nr. A-713 redakcija)

 

MARŠRUTO KURŠĖNAI–PARINGUVIO KAIMAS–KURŠĖNAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

5.45

6.30

7.45

8.30

9.50

10.30

12.40*

13.20*

15.05

15.50

Centras

5.48

6.27

7.48

8.27

9.53

10.28

12.43*

13.19*

15.08

15.48

Turgus

5.52

6.23

7.52

8.23

9.56

10.25

12.46*

13.16*

15.11

15.45

Internatas

5.54

6.21

7.54

8.21

9.58

10.23

12.48*

13.14*

15.13

15.43

Norfa

5.56

6.20

7.56

8.20

10.00

10.21

12.50*

13.12*

15.15

15.41

Pakuršėnis

5.57

6.19

7.57

8.19

10.01

10.20

12.51*

13.11*

15.16

15.40

Kuršėnų ap.

5.59

6.16

7.59

8.16

10.03

10.18

12.54*

13.09*

15.19

15.37

Melioratorių g.

-

6.14

-

8.14

-

10.15

-

13.07*

-

15.34

Kuršėnų gel. stotis

6.02

6.13

8.02

8.13

10.06

10.13

12.55*

13.06*

15.22

15.33

Paringuvio kaimas

6.05

6.10

8.05

8.10

10.08

10.10

13.00*

13.05*

15.25

15.30

 

PASTABA:

1. Maršruto reisais pažymėtais žvaigždutėmis (*) važiuojama mokslo metų metu darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

2. Maršruto reisais nepažymėtais žvaigždutėmis važiuojama visus metus darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

ŠEŠTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

11.00

11.40

12.00*

12.40*

Centras

11.03

11.38

12.02*

12.38*

Turgus

11.06

11.35

12.05*

12.35*

Internatas

11.08

11.33

12.07*

12.33*

Norfa

11.10

11.31

12.09*

12.31*

Pakuršėnis

11.11

11.30

12.10*

12.30*

Kuršėnų ap.

11.13

11.28

12.12*

12.28*

Melioratorių g.

-

11.25

-

12.25*

Kuršėnų gel. stotis

11.16

11.24

12.15*

12.24*

Paringuvio kaimas

11.20

11.20

12.18*

12.20*

 

PASTABA:

1. Maršruto reisais, nepažymėtais žvaigždutėmis, važiuojama mokinių atostogų metu šeštadieniais (darbo dienomis, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

2. Maršruto reisais, pažymėtais žvaigždutėmis, važiuojama mokinių mokslo metu šeštadieniais (darbo dienomis, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

 

 

SEKMADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

7.45

8.30

12.40

13.25

Centras

7.48

8.27

12.43

13.22

Turgus

7.52

8.23

12.46

13.19

Internatas

7.54

8.21

12.48

13.17

Norfa

7.56

8.20

12.50

13.15

Pakuršėnis

7.57

8.19

12.51

13.14

Kuršėnų ap.

7.59

8.16

12.54

13.11

Melioratorių g.

-

8.14

-

13.10

Kuršėnų gel. stotis

8.02

8.13

12.55

13.08

Paringuvio kaimas

8.05

8.10

13.00

13.05

 

PASTABA. Maršruto reisais važiuojama sekmadieniais ir švenčių dienomis (darbo dienomis ir šeštadieniais nevažiuojama).

 

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto KuršėnaiParinguvio kaimasKuršėnai reiso trasos ilgis – 17,6 km.

__________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d.

įsakymo Nr. A-675

4 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymo

Nr. A-713 redakcija)

 

MARŠRUTO KURŠĖNAI–SMILGIAI–KUŽIAI–(GRUZDŽIAI)–

KUŽIAI–SMILGIAI–KURŠĖNAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

TREČIADIENIO IR PENKTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelės

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

8.00

10.15

16.30

17.45

Daugėliai

8.02

10.12

16.32

17.43

Pervaža

8.04

10.10

16.34

17.41

Guragiai

8.06

10.09

16.36

17.39

Raupaičiai

8.08

10.07

16.38

17.37

Smilgiai

8.10

10.05

16.40

17.35

Bitėnų kryž.

8.12

10.01

16.42

17.33

Mostaičiai

8.14

9.59

16.44

17.31

Stonaičiai

8.16

9.58

16.46

17.29

Gilaičiai

8.20

9.54

16.50

17.25

Kurauskiai

8.22

9.52

16.52

17.23

Kasčiukų k.

8.26

9.48

16.56

17.19

Smiltynė

8.30

9.44

17.00

17.15

Kužiai

8.35

9.40

17.05

17.10

Narušaičiai

8.40

9.35

-

-

Radvilai

8.43

9.32

-

-

Verbūnai

8.45

9.30

-

-

Pakarniukai

8.49

9.27

-

-

Apušėliai

8.53

9.23

-

-

Lygudai

8.56

9.20

-

-

Gruzdžių tech.

9.00

9.13

-

-

Gruzdžiai

9.05

9.10

-

-

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama trečiadieniais ir penktadieniais.

 

SEKMADIENIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelės

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

16.30

17.45

Daugėliai

16.32

17.43

Pervaža

16.34

17.41

Guragiai

16.36

17.39

Raupaičiai

16.38

17.37

Smilgiai

16.40

17.35

Bitėnų kryž.

16.42

17.33

Mostaičiai

16.44

17.31

Stonaičiai

16.46

17.29

Gilaičiai

16.50

17.25

Kurauskiai

16.52

17.23

Kasčiukų k.

16.56

17.19

Smiltynė

17.00

17.15

Kužiai

17.05

17.10

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama sekmadieniais ir švenčių dienomis.

 

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Kuršėnai–Smilgiai–Kužiai–(Gruzdžiai)–(Verbūnai)–Kužiai–Smilgiai–Kuršėnai reiso trasos ilgis – 73,6 km.

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Kuršėnai–Smilgiai–Kužiai–Smilgiai–Kuršėnai reiso trasos ilgis – 41,0 km.

 

 

 

________________________