UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS rESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS DARBO BIRŽOS prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. BIRŽELIO 18 d. įsakymo nr. V-321 „DĖL LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS BEI TERITORINIŲ DARBO BIRŽŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. kovo 28 d. Nr. V-89

Vilnius

 

 

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. V-321 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorė                                                                                               Inga Balnanosienė