UŽSIENIO REIKALŲ

MINISTERIJA

Rauðarárstígur 25, 105 Reikjavikas, Islandija

Tel. 354-545 9900, Faks. 354-562 2373

external@utn.stjr.is, www.mfa.is

 

 

 

 

 

 

 

Nr. UTN20010201/87.C.280; 87.C.100

 

 

 

 

 

Islandijos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir turi garbę pranešti, kad Islandijos ambasada Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose, 2020 m. vasario 3 d. pradės nagrinėti prašymus išduoti Šengeno vizą į Islandiją. 2020 m. kovo 2 d. Islandijos ambasada atidarys Čikagoje Prašymų išduoti vizą priėmimo centrą, taip nuo 2020 m. kovo 1 d. nutraukdama Lietuvos atstovavimą Islandijai Jungtinėse Amerikos Valstijose nagrinėjant prašymus išduoti Šengeno vizą.

 

Islandijos ir Lietuvos Respublikos susitarimas dėl atstovavimo išduodant vizas, įsigaliojęs 2017 m. kovo 1 d., buvo sudarytas pasikeičiant notomis – 2017 m. vasario 15 d. Islandijos nota Nr. UTN17010098/31.E.001 ir 2017 m. vasario 27 d. Lietuvos nota Nr. 5-144/2017. Atsižvelgdama į minėtą susitarimą, Islandija siūlo jo dalyje Atstovavimo apimtis išbraukti tekstą „- Čikagoje (Jungtinės Amerikos Valstijos).“.

 

Jei pirmiau pateiktas pasiūlymas priimtinas Lietuvai, Islandijos užsienio reikalų ministerija turi garbę pasiūlyti, kad ši nota kartu su atitinkama patvirtinimo nota sudarytų Islandijos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl atstovavimo išduodant vizas, įsigaliosiantį 2020 m. kovo 1 d.

 

Naudodamasi proga, Islandijos užsienio reikalų ministerija dar kartą reiškia didžiausią pagarbą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

2020 m. sausio 15 d., Reikjavikas

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai

 

VILNIUS


 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

 

 

 

 

Nr. 5-33/2020

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Islandijos užsienio reikalų ministerijai ir turi garbę patvirtinti gavusi 2020 m. sausio 15 d. notą su pasiūlymu pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Islandijos Vyriausybės susitarimą dėl atstovavimo išduodant vizas, kurioje išdėstyta:

 

Citatos pradžia. Islandijos ir Lietuvos Respublikos susitarimas dėl atstovavimo išduodant vizas, įsigaliojęs 2017 m. kovo 1 d., buvo sudarytas pasikeičiant notomis – 2017 m. vasario 15 d. Islandijos nota Nr. UTN17010098/31.E.001 ir 2017 m. vasario 27 d. Lietuvos nota Nr. 5-144/2017. Atsižvelgdama į minėtą susitarimą, Islandija siūlo jo dalyje Atstovavimo apimtis išbraukti tekstą „- Čikagoje (Jungtinės Amerikos Valstijos).“.

 

Jei pirmiau pateiktas pasiūlymas priimtinas Lietuvai, Islandijos užsienio reikalų ministerija turi garbę pasiūlyti, kad ši nota kartu su atitinkama patvirtinimo nota sudarytų Islandijos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl atstovavimo išduodant vizas, įsigaliosiantį 2020 m. kovo 1 d. Citatos pabaiga.

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija sutinka su sąlygomis, išdėstytomis pirmiau pateiktoje notoje, kuri su šia nota sudarys Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Islandijos Vyriausybės susitarimo dėl atstovavimo išduodant vizas pakeitimą, įsigaliosiantį 2020 m. kovo 1 d.

 

Naudodamasi proga, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija dar kartą reiškia didžiausią pagarbą Islandijos užsienio reikalų ministerijai.

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. sausio 21 d., Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLANDIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI

 

Reikjavikas