LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3D - 186 „DĖL MAŽAIS PLOTAIS AUGINAMŲ AUGALŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 22 d. Nr. 3D-149

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 3D-186 „Dėl mažais plotais auginamų augalų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽAIS PLOTAIS AUGINAMŲ AUGALŲ SĄRAŠO IR RIBOTO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO PASKIRČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009, L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1) 51 straipsnio 8 dalį,

t v i r t i n u Mažais plotais auginamų augalų sąrašą ir Riboto augalų apsaugos produktų naudojimo paskirčių tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-186

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3D-149

redakcija)

 

MAŽAIS PLOTAIS AUGINAMŲ AUGALŲ SĄRAŠO IR RIBOTO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO PASKIRČIŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mažais plotais auginamų augalų ir augalų apsaugos produktų nuo kenksmingųjų organizmų ir kitais tikslais riboto naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009, L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1) 51 straipsnio 8 dalį.

2. Aprašo tikslas – nustatyti Mažais plotais auginamų augalų sąrašą, taip pat Riboto augalų apsaugos produktų naudojimo nuo kenksmingųjų organizmų ir kitais tikslais sąrašą.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Mažais plotais auginami augalai – tam tikrų genčių augalai,  kurių vidutinis deklaruotas plotas Lietuvoje per trejus kalendorinius metus yra mažesnis nei 5000 ha ir kurie išvardyti Mažais plotais auginamų augalų sąraše.

3.2. Ribotas augalų apsaugos produktų naudojimas – kaip apibrėžta reglamento (EB) Nr. 1107/2009 3 straipsnio 26 dalies b punkte.

 

II SKYRIUS

MAŽAIS PLOTAIS AUGINAMŲ AUGALŲ SĄRAŠAS

 

4. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka registruodama augalų apsaugos produktą, atnaujindama augalų apsaugos produkto registraciją, išplėsdama augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentą, įvertina, ar augalų apsaugos produktas skirtas apsaugoti augalus, augalinius produktus išvardytus Aprašo 5 punkte.

5. Prie mažais plotais auginamų augalų priskiriami:

5.1. Aliejiniai ir pluoštiniai augalai:

5.1.1. kanapės;

5.1.2. kmynai;

5.1.3. linai;

5.1.4. saulėgrąžos;

5.1.5. sojos;

5.2. apyniai;

5.3. aromatiniai augalai;

5.4. daržo augalai:          

5.4.1. agurkai, auginami šiltnamiuose ir lauke;

5.4.2. aguročiai, cukinijos, patisonai;

5.4.3. arbūzai, auginami šiltnamiuose ir lauke;

5.4.4. baklažanai;

5.4.5. brokoliai;

5.4.6. burokėliai;

5.4.7. cikorijos;

5.4.8. česnakai;

5.4.9. kopūstai;

5.4.10. mangoldai;

5.4.11. melionai, auginami šiltnamiuose ir lauke;

5.4.12. moliūgai;

5.4.13. morkos;

5.4.14. paprikos, auginamos šiltnamiuose ir lauke;

5.4.15. pastarnokai;

5.4.16. pomidorai, auginami šiltnamiuose ir lauke;

5.4.17. pupelės;

5.4.18. porai;

5.4.19. rabarbarai;

5.4.20. ridikai, ridikėliai;

5.4.21. ropės;

5.4.22. salierai;

5.4.23. salotos, auginamos šiltnamiuose ir lauke;

5.4.24. smidrai;

5.4.25. svogūnai;

5.4.26. špinatai;

5.5. Dekoratyviniai augalai:

5.5.1. dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose ir lauke;

5.5.2. dekoratyviniai spygliuočiai ir sumedėję lapuočiai augalai;

5.6. grybai (pievagrybiai, kreivabudės);

5.7. gumbinės saulėgrąžos;

5.8. gluosniai, kurui;

5.9. javai:

5.9.1. bolivinės balandos;

5.9.2. spelta kviečiai;

5.9.3. sorgai;

5.9.4. žieminiai miežiai;

5.10. krienai;

5.11. pašariniai augalai:

5.11.1. ankštinės žolės sėklai;

5.11.2. barkūnai;

5.11.3. burnočiai;

5.11.4. esparcetai;

5.11.5. facelijos;

5.11.6. gargždeniai;

5.11.7. griežčiai;

5.11.8. lęšiai;

5.11.9. lubinai;

5.11.10. pašariniai ridikai;

5.11.11. raženiai;

5.11.12. seradelės;

5.11.13. soros;

5.11.14. varpinės žolės sėklai;

5.12. miško augalai:

5.12.1. spygliuočių ir lapuočių krūmų sodmenys, auginami miško medelynuose;

5.12.2. spygliuočių ir lapuočių medžių sodmenys, auginami miško medelynuose;

5.12.3. spygliuočiai ir lapuočiai medžiai, auginami sėklinėse miško medžių plantacijose;

5.12.4. spygliuočiai ir lapuočiai medžiai, auginami želdynuose;

5.12.5. spygliuočiai ir lapuočiai medžiai, auginami medžių klonų kolekcijoje;

5.13. prieskoniniai augalai;

5.14. sodo augalai:

5.14.1. abrikosai;

5.14.2. agrastai;

5.14.3. aktinidijos;

5.14.4. aronijos;

5.14.5. avietės, gervuogės;

5.14.6. braškės;

5.14.7. kriaušės;

5.14.8. lazdynai;

5.14.9. persikai;

5.14.10. spanguolės;

5.14.11. svarainiai;

5.14.12. slyvos;

5.14.13. šilauogės;

5.14.14. trešnės, vyšnios;

5.15. šaltalankiai;

5.16. tabakas;

5.17. vaistiniai augalai;

5.18. vynmedžiai.

 

III SKYRIUS

RIBOTO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO PASKIRTYS

 

6. Tarnyba, reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka registruodama augalų apsaugos produktą, atnaujindama augalų apsaugos produkto registraciją, išplėsdama augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentą, įvertina, ar augalų apsaugos produkto naudojimo paskirtis išvardyta Aprašo 7  punkte.

7. Riboto augalų apsaugos produktų naudojimo paskirtys:

7.1. augalų apsaugos produktas, skirtas bulvių sandėlių dezinfekcijai;

7.2. augalų apsaugos produktas, skirtas daržovių sandėlių dezinfekcijai;

7.3. augalų apsaugos produktas, skirtas grūdų sandėlių, elevatorių dezinfekcijai;

7.4. augalų apsaugos produktas, skirtas miško sėklų, sodmenų sandėlių dezinfekcijai;

7.5. augalų apsaugos produktas, skirtas miško sėklų, sodmenų dezinfekcijai;

7.6. augalų apsaugos produktas, skirtas šiltnamių ir jų įrenginių dezinfekcij ai;

7.7. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti bulvių kenkėjus (spragšius, grambuolius ir dirvinukus);

7.8. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti bulvių ligas (šašus, sausąjį puvinį, paprastąsias rauples);

7.9. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti kukurūzų kenkėjus (švedines museles, kukurūzinius straubliukus, amarus, erkes, spragšius, grambuolius ir dirvinukus);

7.10. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti kukurūzų ligas (degulius, stiebo ir burbuolių puvinius);

7.11. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti lubinų ligas (antraknozę, miltligę);

7.12. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti obelų kenkėjus (amarus, žiedgraužius, vaisėdžius, lapsukius, pjūklelius, blakes, tripsus, erkes, žiemsprindžius, kandis, gumbauodžius);

7.13. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti obelų ligas (rauples, miltligę, žievės ligas, šaknies kaklelio ir vaisių puvinius);

7.14. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti pašarinių vikių sėklinių pasėlių ligas (fuzariozę, diegavirtę, netikrąją miltligę);

7.15. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti pupų ligas (rudąją dėmėtligę);

7.16. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti serbentų kenkėjus (amarus, erkes, kandis, stiklasparnius, lapsukius, pjūklelius, gumbauodžius);

7.17. Augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti serbentų ligas (degulius, miltligę, rūdis, šviesmargę, rudmargę, pilkąjį puvinį);

7.18. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti spygliuočių žaliavinės medienos, laikomos miško rietuvėse, kenkėjus (kinivarpas);

7.19. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti žieminių kviečių kenkėjus (švedines museles, gumbauodžius);

7.20. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti žirnių ligas (netikrąją miltligę, rūdis, baltąjį sklerotinį puvinį);

7.21. augalų apsaugos produktas, skirtas naikinti žirnių kenkėjus (sitonus, žirninius grūdinukus, tripsus);

7.22. augalų apsaugos produktas, skirtas nepageidaujamų medžių ir krūmų atžaloms iš kelmų ir šaknų ir kelmams naikinti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę Tarnybos pareigūnų veiksmus apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________