Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 10 d. Nr. 929

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2.3, 2.8 ir 2.9 pažangos uždavinius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Monika Navickienė