LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M.

BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ,

SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO

PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO

IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS,

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-972/A1-460

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“, ir 66 punktą išdėstome taip:

66. Elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai 126 kalendorinėms dienoms (70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo) išduodami moterims, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių.

Jei, išdavus nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą 126 kalendorinėms dienoms, moteris dėl išmokos į Fondo valdybos teritorinį skyrių nesikreipė arba priimtas neigiamas Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimas dėl išmokos skyrimo, arba moteris šios išmokos atsisakė, moters prašymu nėštumo metu moterį prižiūrintis gydytojas gali išduoti naują pažymėjimą dėl to paties nėštumo.

Jei nėščia moteris iki gimdymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl šio pažymėjimo išdavimo, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių, nesikreipė ar pažymėjimo atsisakė, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą gali išduoti 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo. Tokiu atveju pažymėjime nurodoma gimdymo data.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Aurelijus Veryga

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                              Linas Kukuraitis