LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl SAULIAUS VERSECKO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJU

 

2021 m. vasaris 2 d. Nr. 1K-515

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos generalinės prokurorės 2021 m. sausio 18 d. teikimą Nr. 17.2.-211,

s k i r i u Saulių Versecką Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotoju.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda