LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 18 d. Nr. V-218

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“:

part_1d3326bcd05547f3a13e03a0d17bff82_end

1.    Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

GALŪNIŲ PROTEZAI“.

part_21829021ffd74d0ebf04d0547d1d3155_end

part_7f94d384fe3242baa70b6a6bb5fcea9f_end

part_4a1aaa5899ab4b60971733b652c7daaf_end

2.    Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3

Dilbio (žemiau alkūnės) protezas

RP1-9****

1448,1

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100“

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

part_42e5fede46e844d992fb790f96d443e4_end

3.    Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4

Žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas

RP2-5****

2949,74

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ų) nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100“

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

part_e2d0137f7b9c4c2a916d994d5d00f6c6_end

4.    Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7

Blauzdos (žemiau kelio) protezas

KP2-7****

1951,58

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100“

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

 

part_97d84363beb7497692be506de157be71_end

5.    Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13

Dubens dalies protezas

KPM-4-2****

3275,1

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100“

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

 

part_b034ae160d6d4ef6ae9f8c4025d62798_end

6.    Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

KRŪTŲ PROTEZAI“.

part_4dc6f3b3c37c4311a9f009d9ab6e2f67_end

part_ee1b2aea369841beaf69d033f4f3ac39_end

part_ce498f1cedc3444a8554102d37bb3c76_end

7.    Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI ĮTVARAI“.

part_120977cebed247e1a8c3d94fb738847a_end

part_9a2abc8b558f41e6aa30a60eb12a1a83_end

part_978fcc0bea5143b2a2f73f068ae97dae_end

8.    Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19

Riešo-plaštakos-pirštų įtvaras

RT1-9

62,12

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų

Gydytojai: reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

G81.1 Spazminė hemiplegija

G82.3 Vangioji tetraplegija

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

G82.4 Spazminė tetraplegija

G83.0 Rankų diplegija

G83.2 Rankos monoplegija


 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M21.33, M21.84, M84.14, S52.6, S51.7, S52.5, S52.8, S54.9, S56.8, S55.0, S55.1, S62.0, S62.1, S62.2, S62.5, S62.7, S64.0; S64.1; S64.2, S63.3, S63.4 S64.8, S66.8, S68, S69, M00.93, M00.94; C40.1, D16.1, C49.1, D21.1, D48.0, M10.92, M10.93, M06.93; M06.94, M61.93, M61.4, M62.93, M62.94, M65.93, M65.94, M67.83; M67.84, M72.0, M72.43, M72.44, M72.63, M72.64, M79.83, M79.84, M84.34, M84.94, M85.0, M85.64, M86.94, M87.94, M.89.24, M89.14. M90.74, M94.84, Q68.1, Q71.83; Q71.84, Q78

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100¹, 80²“

M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

 

 

 

 

 

M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietos

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dilbis

M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], plaštaka

M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje

S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas

S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S63.4 Delninio piršto sąnario (-ių) ir savojo piršto sąnario (-ių) raiščių trauminis plyšimas (-ai)

S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje

S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje

 

part_5bf989b2533249f797954f38f7479d8a_end

9.    Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21

Alkūnės-riešo įtvaras

RT4

104,78

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.3, S42.4, S49.7, S53.10, M24.43, M65.02, M65.12, M72.62, M84.12, M85.6, C40.0, D16.0, C49.1

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), žastas – patvirtintas gydytojų konsiliumo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M24.43 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai, dilbis (po repozicijos)

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹,

80²“

S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas

S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

 

part_eb8c374d22ab4d9dbbe118566f03228a_end

10.  Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23

Kaklo įtvaras

KR0-16

28,96

G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)]

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

100¹, 80²“

G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

M48.3 Trauminė spondilopatija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija

S12 Kaklo lūžis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas

Gydytojai: chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas

Gydytojai: ortopedas tarumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

 

part_ee22ccd4e7e64394b132904f05d6e739_end

11.  Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30

Kelio įtvaras

KA3-4

236,2

S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

100“

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis –patvirtintas radiologiniu būdu

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM – S83.43 ir S83.44

M84.16 Nesuaugęs kaulas po lūžio (pseudoartrozė), blauzda – skiriama po susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM – S82.0 ir S82.2, gydymo

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

C40.2- Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M86 Osteomielitas


 

 

 

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

G81 Hemiplegija – skiriama tik vaikams

G82 Paraplegija ir tetraplegija – skiriama tik vaikams

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda ir šlaunis – patvirtintas gydytojų konsiliumo

C49.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, koja, įskaitant klubą, jungiamasis ir minkštieji audiniai, kai pažeidžiamas kaulas (ilgieji kaulai)

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

 

part_26c481a754054b0896c74ed93f1de430_end

12.  Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

SERIJINIU BŪDU GAMINAMI ĮTVARAI“.

part_5a853c8a81c04e7caa4c2ce592fa01b0_end

part_43e070d0687643afbc0c4d011b51aeb3_end

part_f3ab62c4ea3441a1ad36edbce08439bd_end

13.  Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

„37

Juosmens-kryžkaulio įtvaras

KR0-20 (serijinis)

20,16

M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

100¹, 80²“

M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis

M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis

M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis

M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis

M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis

M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis

M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis

M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

M46.86 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens sritis

M46.87 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis

M46.88 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

M45.06 Ankilozinis spondilitas, juosmens sritis

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija – skiriama tik ligai paūmėjus

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su radikulopatija (G55.1 (po operacijos)) – skiriama tik ligai paūmėjus

M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos

Q76.21 Įgimta spondilolistezė

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Q76.22 Įgimta spondilolizė

 

part_3096cd7b43604f6a91a95451591181e0_end

14.  Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42

Kelio įtvaras

KT3-1

12,51

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100¹, 80²“

M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas [chondromalacia patellae]

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, koja – skiriama, jei kelio deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

part_be998a47d8204071b0c078bcd590ff42_end

15.  Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI PAGAMINTA SUDĖTINGA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ“.

part_29dd6e01d01644b9a7d8ea4d3d1566d5_end

part_7ef0f27d80da4bbca683a951064fa386_end

part_8cba708b96524a21a9f57f345b471099_end

16.  Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI PAGAMINTA NESUDĖTINGA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ IR BATŲ ĮDĖKLAI“.

part_1b7c63c1a07c4f8a990158d503eca55e_end

part_a13f88b5afc94400ac3c6cd082fa6f49_end

part_cbee0b0ec2bb4396ab1fe7586c954360_end

17.  Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

„45

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD5-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

133,51 (basutė) 146,55 (pusbatis) 151,47 (batukas) 157,84 (aulinu –kas)

G81.0 Vangioji hemiplegija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

1001

G81.1 Spazminė hemiplegija

G82.0 Vangioji paraplegija

G82.1 Spazminė paraplegija

G82.3 Vangioji tetraplegija

G82.4 Spazminė tetraplegija

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) (įgytas) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

1003

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

 

part_1889323b908c40a388ef134043fe3af0_end

18.  Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

„55

Batų įdėklai

GS-4

25,43

M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²“

M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / gydytojas vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vyresniems nei 4 metų vaikams, jei pėda rigidiška

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

 

part_8b64f110ce3d4e12a5357d12ae4df589_end

19.  Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

„56

Batų įdėklai

GS-5

10,01

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²“

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai – skiriama tik vaikams

 

part_7748d74b66e34e50a2948cd66d2d20fb_end

20.  Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

„57

Batų įdėklai

GS-8

43,73

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100¹, 802

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E10.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E10.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.42 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.62 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

M30–M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra pėdos trofinių opų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija, esant rigidiškai pėdai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų, esant rigidiškai pėdai

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas

 

part_bb8c004967f54876ab1310353dad7979_end

21.  Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

„58

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD3-1 (suaugu –siesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

58,79 (basutė) 70,67 (pusbatis) 76,46 (batukas) 77,04 (aulinu –kas)

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) (įgytas) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei yra deformacijų arba deformacija išlieka po operacinio gydymo

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100¹, 80²“

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas/vaikų neurologas

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojas ortopedas traumatologas

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

1003

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – tik vyresniems nei 4 metų vaikams

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas“

 

part_77b21802bb8a4c2d9b8fc5a74b59e809_end

22.  Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

„59

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD3-2 (tik

vaikams)

49,53

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

1001

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – tik vyresniems nei 4 metų vaikams

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

 

part_f4e6057a64da450bbb555be20bc91bde_end

23Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

KRAUJOTAKOS SISTEMOS GYDOMOSIOS PRIEMONĖS (VAIKAMS PO NUDEGIMŲ)“.

part_591852409e294a81abbe54551d87be5f_end

part_dc30d3b9ccb24805b24da52b56dce48d_end

part_1a525748d7bc4005ab3ecf18ce2fe781_end

24Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

„62

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

PK

55,03

T24.0 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nepatikslinto storio nudegimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²“

T24.3 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, viso odos storio nudegimas

T95.3 Kojos nudegimų ir nušalimų padariniai

 

part_7e51e7c1e3c04f20a33db040c3950ac8_end

25. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

„63

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

PM

75,3

T21.0 Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²“

T21.3 Liemens viso odos storio nudegimas

T29.0 Kelių sričių nudegimai, storis nepatikslintas

T29.2 Kelių sričių nudegimai, kai minimi ne viso odos storio nudegimai

T29.3 Kelių sričių nudegimai, kai bent vienas nudegimas pažeidžia visą odos storį

T95.4 Nudegimų ir nušalimų, klasifikuojamų tik pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą, padariniai

 

part_c6b2a55d0c0847bb8b236217e2ff5f15_end

26. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

„64

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

PR

23,17

T22.0 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatikslinto odos storio nudegimas; III–IV laipsnis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²“

T22.3 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas; III–IV laipsnis

T95.2 Rankos nudegimų ir nušalimų padariniai

 

part_1a172e9622e147b4be15f289280a9659_end

27. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

„65

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

PV

34,75

T20 Galvos ir kaklo nudegimas; III–IV laipsnis

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

100¹, 80²“

T95.0 Galvos ir kaklo nudegimų bei nušalimų padariniai

 

part_9d2fd199905b45e9aba4fd71c5b9910a_end

28. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

KLAUSOS APARATAI“.

part_7fc28b1008124abcb852d86ce001055a_end

part_b98f031d795e4dfb8fcb32b32e97592c_end

part_9e6df9d6636a4361993a48a2657cb99e_end

29. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

AKIES PROTEZAI“.

part_6c3439b70db242bf9ba4061743195216_end

part_76801708c892475ea9ea4e819ffee8b4_end

part_a5813253c4614cbd9ac85a712d12b7ca_end

30. Pakeičiu 3 pastabą ir ją išdėstau taip:

3 100 proc. vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36.“

part_5559527117ff4ba999071987371b9aa8_end

part_d91f7919c1da40878900ecade2241dc8_end

part_b6e91069c39c460b93f101ccbb5022c9_end

31. Papildau **** pastaba:

**** Skiria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

part_e6238efc2b484aca9cef5af0fd815306_end

part_c8f20df6e5cd47178aaa270e01376157_end

part_f543c5900a7740b19bccb6e758c3799b_end

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

 

part_fc3f669ac3d24a8ebb070ca3d5f877af_end

part_cc29264e8b3f49bbbd7b38f9dabafd81_end