LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-977/A1-657 „DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO GRIPO EPIDEMIJOS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 20 d. Nr. V-952/A1-368

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-977/A1-657 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir pripažįstame netekusiu galios 7 punktą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela

 

 

 

Finansų ministrė, pavaduojanti

socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                                                           Rasa Budbergytė