LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO APRŪPINIMO SISTEMOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-696 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2019 m. lapkričio 14 d. Nr. XIII-2525

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymo Nr. I-696 pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymą Nr. I-696 su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda