KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-739 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMAS TERITORIJAS IŠDAVIMĄ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 12 d. Nr. T-410

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“, ir 7 punktą išdėstyti taip:

7. Į valstybės saugomas teritorijas leidžiama įvažiuoti nuo 7.00 val. iki 11.00 val., išskyrus Savivaldybės ir jos įstaigų organizuojamų renginių metu renginio pažymėjime nurodytu laiku, paslaugų ar darbų atlikimui valstybės saugomose teritorijose skirtomis transporto priemonėmis pagal su Savivaldybės administracija pasirašytas sutartis, saugos paslaugas teikiančius asmenis ir gyventojus, kurie nuosavybės, nuomos ar kitu teisiniu pagrindu valdo patalpas (statinius), kurios (kurie) įregistruotos (-i) kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai valstybės saugomose teritorijose, arba yra deklaravę gyvenamąją vietą valstybės saugomose teritorijose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Visvaldas Matijošaitis