LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR. 202 „DĖL TEISĖS AKTŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTSTOLIŲ ĮSTATYME BEI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYME, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. 1R-146

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 202 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme bei šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme, patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų lėšų ar turto, perimto, bet neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo perdavimo pasibaigus antstolio įgaliojimams tvarkos aprašas, Dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarka, Asmenų įrašymo į antstolių padėjėjų sąrašą tvarkos aprašas ir Duomenų apie vykdomųjų dokumentų priėmimą ir vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą bei dokumentų perdavimą ar įteikimą, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir sunaikinimo tvarka nekeičiami):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTSTOLIŲ ĮSTATYME BEI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYME, PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 2 dalimi, 12 straipsnio 5 dalimi, 24 straipsnio 2 dalimi, 26 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu pridedamus:

1. Antstolių veiklos teritorijas ir jose dirbančių antstolių skaičių.

2. Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų, neišmokėtų išieškotų lėšų ar turto, perimto, bet neperduoto išieškotojui, antstolio archyvo perdavimo pasibaigus antstolio įgaliojimams tvarkos aprašą.

3. Dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarką.

4. Asmenų įrašymo į antstolių padėjėjų sąrašą tvarkos aprašą.

5. Duomenų apie vykdomųjų dokumentų priėmimą ir vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą bei dokumentų perdavimą ar įteikimą, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir sunaikinimo tvarką.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                           Juozas Bernatonis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 202

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2016 m. balandžio 29 d. įsakymo

Nr. 1R-146 redakcija)

 

 

ANTSTOLIŲ VEIKLOS TERITORIJOS IR jose dirbančių ANTSTOLIŲ SKAIČIUS

 

Eilės numeris

Antstolių veiklos teritorija

Antstolių skaičius veiklos teritorijoje

1.

Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono apylinkių teismų veiklos teritorija

29

2.

Kauno apylinkės teismo veiklos teritorija

16

3.

Klaipėdos, Palangos miestų, Klaipėdos ir Kretingos rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

14

4.

Šiaulių miesto, Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Kelmės ir Raseinių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

11  

5.

Panevėžio miesto apylinkės teismo veiklos teritorija

5

6.

Druskininkų miesto, Varėnos ir Šalčininkų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

7.

Visagino miesto, Ignalinos, Zarasų, Molėtų, Švenčionių ir Utenos rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

5

8.

Akmenės, Mažeikių ir Skuodo rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

3

9.

Alytaus, Lazdijų ir Prienų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

5

10.

Anykščių, Širvintų ir Ukmergės rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

11.

Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

3

12.

Jonavos ir Kėdainių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

13.

Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Šilutės rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

5

14.

Kaišiadorių ir Trakų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

4

15.

Marijampolės rajono apylinkės teismo veiklos teritorija

4

16.

Plungės ir Telšių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

3

17.

Šakių ir Vilkaviškio rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija

2

 

Iš viso

121

 

____________________