Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 m. balandžio 18 d. NUTARIMO Nr. 442 „DĖL NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS BAIGUSIŲ ASMENŲ UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 29 d. Nr. 751
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2 punktą išdėstyti taip:

„2. Aprašas taikomas po 2011 m. rugsėjo 1 d. karo tarnybą atlikusiems asmenims, į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus pašauktiems iki Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593  5, 6, 8, 9, 15, 32, 37, 40, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 411 straipsniu įstatymo įsigaliojimo.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Audronė Pitrėnienė