ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2014 m. kovo 13 d. Nr. A-297

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“,

s u t e i k i u adresus žemės sklypams, pastatams ir patalpoms pagal pridedamus priedus:

1. Sauginių k., Kužių seniūnija, Šiaulių r. sav. (1, 2 priedas);

2. Meškuičių mstl., Meškuičių seniūnija, Šiaulių r. sav. (3, 10 priedas);

3. Andrijavos k., Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav. (4 priedas);

4. Rėkyvos k., Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav. (5 priedas);

5. Pašvinių k., Bubių seniūnija, Šiaulių r. sav. (6 priedas);

6. Šakynos mstl., Šakynos seniūnija, Šiaulių r. sav. (7 priedas);

7. Norutaičių k., Kužių seniūnija, Šiaulių r. sav. (8 priedas);

8. Gruzdžių mstl., Gruzdžių seniūnija, Šiaulių r. sav. (9 priedas).

Įsakymas registruojamas Teisės aktų registre.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Kęstutis Lukšas