https://www.e-tar.lt/rs/legalact/33d800302d3211eabe008ea93139d588/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

Nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 886

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

1.Pakeisti 3.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;“.

2. Pakeisti 3.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3.4. užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose šio nutarimo 3.3.1 papunktyje ir kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) šiose valstybėse per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų;“.

3. Pakeisti 3.3.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką.“

4. Pakeisti 3.31 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.31. Užsieniečiai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką:

3.31.1. privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimo sąlygų, išskyrus užsieniečius, nurodytus šio nutarimo 3.3.5, 3.3.6, 3.3.13 papunkčiuose;

3.31.2. privalo turėti ne anksčiau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti bei gautą neigiamą atsakymą, jei atvyksta iš valstybių, kuriose sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršija 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų, išskyrus užsieniečius, nurodytus šio nutarimo 3.3.5, 3.3.6, 3.3.13 ir 3.3.16 papunkčiuose.“

5. Papildyti 4.4 papunkčiu:

4.4. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                   Saulius Skvernelis     

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                  Rita Tamašunienė