LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL NAIROBIO SUTARTIES DĖL OLIMPINIO SIMBOLIO APSAUGOS RATIFIKAVIMO

 

2020 m. gruodžio 15 d. Nr. XIV-76

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Sutarties ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. rugsėjo 17 d. dekretą Nr. 1K-397, ratifikuoja Nairobio sutartį dėl olimpinio simbolio apsaugos, priimtą 1981 m. rugsėjo 26 d. Nairobyje.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda