Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1474 „DĖL EINAMŲJŲ 2015 METŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 17 d. Nr. 613
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1474 „Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL EINAMŲJŲ 2015 METŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydį – 434 eurai.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. liepos 1 dieną.

3. Nustatyti, kad skiriant ir mokant išmokas, priklausančias nuo einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. taikomas iki 2015 m. birželio 30 d. galiojęs einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydis.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė