LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MODERNIZAVIMO FONDO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 22 d. Nr. D1-642

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu,

t v i r t i n u šios sudėties Modernizavimo fondo projektų atrankos komisiją (toliau – komisija):

Marius Narmontas – aplinkos viceministras (komisijos pirmininkas);

Rytis Kėvelatis – energetikos viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Asta Aranauskienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės vyriausioji patarėja;

Jolanta Baskutienė – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Laurynas Buzys – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto  politikos grupės vyriausiasis specialistas;

Lina Čeičytė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės patarėja;

Arvydas Dragūnas – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjas;

Laima Kvaraciejienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Investicijų skyriaus vedėja;

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės patarėja;

Andrius Valickas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas;

Darius Vilimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros ir biokuro panaudojimo skyriaus patarėjas.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Mažeika