herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL PROGINĖS 2 EURŲ monetos, SKIRTos ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATUI (UNESCO PROGRAMA „ŽMOGUS IR BIOSFERA“), etalonO PATVIRTINIMO, PASKELBIMO MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO PRIEMONE IR IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ

 

2021 m. kovo 18 d. Nr. 03-37

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti proginės 2 eurų monetos, skirtos Žuvinto biosferos rezervatui (UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“), etaloną (BU ir „unc“ kokybės).

2. Paskelbti proginę 2 eurų monetą, skirtą Žuvinto biosferos rezervatui (UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“), mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti į apyvartą 2021 m. gegužės 19 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                               Vitas Vasiliauskas