AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 25 d. Nr. T-114

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18, 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašą (toliau – Mokesčio dydžių sąrašas).

1.2. Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą.

2. Taikyti asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje, 170 Eur per metus fiksuotą pajamų mokesčio dydį:

2.1. neribojant veiklos teritorijos visoms veiklos rūšims, nurodytoms šio sprendimo 1 punktu patvirtintame Mokesčio dydžių sąraše;

2.2. Mokesčio dydžių sąraše išvardytoms veiklos rūšims, kurios vykdomos Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje ir kurių fiksuotas pajamų mokesčio dydis per metus didesnis nei 170 Eur.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas taikomas įsigyjant verslo liudijimus 2021 metams.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-114

 

FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠAS

Kodas

Veiklos rūšies pavadinimas

Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (toliau – EVRK)

Veiklos grupė

Fiksuotas pajamų mokesčio dydis (Eur per metus) taikomas veiklai, vykdomai:

neribojant veiklos teritorijos

Lietuvos Respublikoje,

išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją

Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje

1

2

3

4

5

6

7

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

684

684

116

003

Prekyba tik ne maisto produktais

 

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

684

684

232

004

Prekyba

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

684

684

232

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

684

684

10

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

684

684

10

008

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

10

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

10

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

684

684

10

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

684

684

10

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

684

684

87

014

Drabužių siuvimas, taisymas

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

145

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

684

10

016

Avalynės taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

684

174

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

684

684

174

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

684

684

87

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

684

684

10

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

684

684

417

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

684

684

10

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

684

10

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

684

684

10

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

684

684

87

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

684

10

026

 

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

684

684

10

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

684

684

10

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

684

203

030

Knygų įrišimas, apdaila

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

684

684

10

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

(EVRK klasė 96.02; įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

684

684

232

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

684

232

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

684

684

116

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)

Paslaugos

684

684

87

035

Įrankių galandimas

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

684

684

10

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

684

684

10

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

684

684

10

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

684

684

60

039

Meno kūrinių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

684

684

10

040

Stiklo išpjovimas

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

684

684

10

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

684

684

10

042

Dviračių remontas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

10

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

684

684

10

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

684

684

87

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

684

684

87

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

Gamyba

684

684

87

047

Avalynės gamyba

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

Gamyba

684

684

10

048

Baldų gamyba

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

684

684

417

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma** (įeina į EVRK klases 68.20)

**Gyvenamosios paskirties patalpos gali būti nuomojamos gyventojo pasirinktam laikotarpiui. Apgyvendinimo paslaugos gali būti teikiamos tik įsigijus verslo liudijimą (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)

(įeina į EVRK klasę 68.20)

Paslaugos

684

684

232

052

Žuvų, mėsos bei jų gaminių rūkymas

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

684

684

10

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

684

684

87

054

Grūdų malimas

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

684

684

10

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

684

10

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

684

174

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

684

684

10

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

684

10

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

684

10

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

684

684

87

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

684

684

10

069

Dovanų pakavimas

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

684

684

10

071

Muzikos instrumentų taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

10

073

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

684

684

10

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

684

684

10

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

10

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

684

684

10

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

684

684

145

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

684

684

10

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

684

10

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

10

081

Diskotekos vedėjo veikla

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

684

87

082

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

684

684

10

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

684

684

10

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

684

684

10

086

Miško daigynų veikla

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

684

684

10

088

Medalių, medalionų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

684

684

10

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

684

684

10

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

(įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

684

10

091

Astrologijos veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

10

092

Laiptinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

684

10

093

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

684

684

10

094

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

684

684

10

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

684

10

096

Langų valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

684

10

098

Gelbėtojų veikla

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

684

684

10

099

Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

684

684

87

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

684

684

10

101

Pastatų valymo po statybų darbai

(įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

684

684

417

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Paslaugos

684

684

417

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

684

684

1

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

684

684

10

 

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-114

 

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS

2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

1. Lengvatų, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims, rūšių ir jų dydžių sąrašas:

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.)

101

Gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

50

102

Bedarbiai, įregistruoti teritorinėse darbo biržose

50

103

Tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

104

Tėvai (motinos, įtėviai, įmotės), vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

105

Tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

50

106

Mokiniai (studentai), jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

107

Asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui

30

108

Dirbantys (tarnaujantys) asmenys (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų)

30

109

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

- sunkus neįgalumo lygis;

- didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

50

110

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- vidutinis neįgalumo lygis;

- vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

50

111

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- lengvas neįgalumo lygis;

- nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

50

202

Asmenys iki 29 metų amžiaus, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę Akmenės rajono savivaldybėje

75

 

2. Gyventojui, patenkančiam į kelias šiame sąraše nurodytų asmenų grupes, taikoma viena jo pasirinkta lengvata.

___________________________