image001

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NOTARŲ IR ANTSTOLIŲ DARBO EKSTREMALIOS SITUACIJOS ATVEJU

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. 1R-76

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“, 16 punktu, Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 254 „Dėl Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui patvirtinimo“, 24 punktu, atsižvelgdamas į būtinybę imtis saugumo priemonių ir dėl to laikinai apriboti notarų ir antstolių darbą, karantino režimo trukmės laikotarpiu, nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,

nustatau, kad:

1. Notarų biurai nepriima asmenų ir notarai neatlieka notarinių veiksmų. Notarai turi užtikrinti asmenų konsultavimą nuotoliniu būdu (telefonu ir elektroniniu paštu).

2. Antstolių kontoros nepriima interesantų, juos aptarnauja nuotoliniu būdu (telefonu ir elektroniniu paštu). Antstoliai atideda priverstinio vykdymo veiksmus, kuriems atlikti būtinas tiesioginis antstolio, antstolio padėjėjo, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų dalyvavimas.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                          Elvinas Jankevičius