A close-up of a robot  Description automatically generated with low confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL energetikos ministro 2022 m. RUGPJŪČIO 12 d. įsakymo nr. 1-250 „DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-05-01 „ĮGYVENDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ DIDINANČIAS PRIEMONES VIEŠUOSIUOSE CENTRINĖS VALDŽIOS PASTATUOSE, INDIVIDUALIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR ĮMONĖSE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2023 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-367

Vilnius

 

P a k e i č i u 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu
Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu III skyriaus 9 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„9. Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje

I

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 

Pj

Taip

D

17 600

2021-2027 IP

P-Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai.

 

84

(2029)

 

 

84

(2029)

 

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)“.

 

17 600

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

17 800

(2029)

 

2. Pakeičiu III skyriaus 10 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„10. Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT Vidurio ir Vakarų Lietuvoje

I

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 

Pj

Taip

D

17 600

2021-2027 IP

P-Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai.

 

84

(2029)

 

 

84

(2029)

 

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)“.

 

17 600

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

17 800

(2029)

 

3. Pakeičiu III skyriaus 11 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„11. Efektyvių AEI naudojančių šilumos gamybos technologijų diegimas individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje

I

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 

Pj

Taip

D

1 000

2021-2027 IP

P-Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai.

 

4

(2029)

 

 

4

(2029)

 

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)“.

 

1 000

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

1 592

(2029)

 

4. Pakeičiu III skyriaus 12 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„12. Efektyvių AEI naudojančių šilumos gamybos technologijų diegimas individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT Vidurio ir Vakarų Lietuvoje

I

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 

Pj

Taip

D

1 000

2021-2027 IP

P-Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai.

 

4

(2029)

 

 

4

(2029)

 

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)“.

 

1 000

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

1 592

(2029)

 

5. Pakeičiu 2 priedo lentelės „Veiklos ar poveiklės, kurioms nustatomos projektų finansavimo sąlygos“ 9 veiklos rodiklių lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė ir pasiekimo data

Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

P-03-001-06-05-01-03

(P.B.2.0022)

MW

84

(2029)

Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai)

P-03-001-06-05-01-05

(P.B.2.0022.2)

MW

84

(2029)

 

Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

R-03-001-06-05-01-06

(R.B.2.2029)

Tonos CO2 ekvivalentu per metus

17 800

(2029)“.

 

6. Pakeičiu 2 priedo lentelės „Veiklos ar poveiklės, kurioms nustatomos projektų finansavimo sąlygos“ 10 veiklos rodiklių lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė ir pasiekimo data

Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

P-03-001-06-05-01-03

(P.B.2.0022)

MW

84

(2029)

Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai)

P-03-001-06-05-01-05

(P.B.2.0022.2)

MW

84

(2029)

Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

R-03-001-06-05-01-06

(R.B.2.2029)

Tonos CO2 ekvivalentu per metus

17 800

(2029)“.

 

7. Pakeičiu 2 priedo 2.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.15. Maksimali 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų suma – iki 118 200 000,00 Eur kartu su JP administravimo ir informavimo išlaidomis, iš šios sumos:

2.15.1. iki 41,5 mln. eurų – JP projektams, įgyvendinamiems pagal veiklą „Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje“ finansuoti;

2.15.2. iki 41,5 mln. eurų – JP projektams, įgyvendinamiems pagal veiklą „Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT Vidurio ir Vakarų Lietuvoje“, finansuoti;

2.15.3. iki 17,6 mln. eurų – JP projektams, įgyvendinamiems pagal veiklą „Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje“ finansuoti;

2.15.4. iki 17,6 mln. eurų – JP projektams, įgyvendinamiems pagal veiklą „Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT Vidurio ir Vakarų Lietuvoje“, finansuoti;“.

 

 

Energetikos ministras                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dainius Kreivys