LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 m. rugsėjo 23 d. ĮSAKYMO NR. 253 „DĖL SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINIŲ PAROS KIEKIŲ IR PAROS MAITINIMO IŠLAIDŲ NORMŲ ASMENIMS, LAIKOMIEMS KARDOMOJO KALINIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 11 d. Nr.1R-252

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ ir išdėstau 2 punktą taip:

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. paros maitinimo išlaidų norma yra:

2.1.1. vienam dirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,35 Eur iki 1,90 Eur;

2.1.2. vienam nedirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,05 Eur iki 1,45 Eur;

2.1.3. vienai dirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,45 Eur iki 1,75 Eur;

2.1.4. vienai nedirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,20 Eur iki 1,50 Eur;

2.1.5. vienam nepilnamečiui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, ne mažesnė kaip 1,95 Eur;

2.1.6. vienai nėščiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 1,95 Eur iki 2,25 Eur;

2.1.7. vienai krūtimi maitinančiai motinai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 2,05 Eur iki 2,35 Eur;

2.1.8. vienam kūdikiui (vaikui) nuo 1,85 Eur iki 2,35 Eur;

2.1.9. vienam nuteistajam, kuriam pagal medicinines indikacijas paskirtas racionalus maitinimas: vyrui nuo 1,35 Eur iki 1,90 Eur, moteriai nuo 1,45 Eur iki 1,75 Eur, nepilnamečiui ne mažesnė kaip 2,05 Eur, nėščiai moteriai nuo 2,05 Eur iki 2,35 Eur, krūtimi maitinančiai motinai nuo 2,05 Eur iki 2,35 Eur, kūdikiui (vaikui) nuo 1,85 Eur iki 2,35 Eur;

2.2. maisto produktų pirkimo išlaidų norma vienam asmeniui, vežamam iš kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietos, nuo 0,85 Eur iki 1,10 Eur;

2.3. pagal šio įsakymo 2.1 punkte nustatytą paros maitinimo išlaidų normą maitinimo išlaidos skiriamos tik maisto produktams pirkti.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja euro įvedimo dieną, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis