LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-942 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 7 d. Nr. 3D-1

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu,“.

2. Papildau 3 punktu:

3. 2020 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Andrius Palionis

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-1

 

2020 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KURUOJAMAI VALSTYBINEI (VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS) SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO FUNKCIJAI ATLIKTI, PASKIRSTYMO TARP SAVIVALDYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Savivaldybė

2020 m. lėšos savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, Eur

 

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Iš viso

 

1.

Akmenės rajono

1155

1155

1155

1155

4620

 

2.

Alytaus miesto

3989

3989

3989

3989

15956

 

3.

Alytaus rajono

3246

3246

3246

3246

12984

 

4.

Anykščių rajono

3805

3805

3805

3805

15220

 

5.

Birštono

904

904

904

904

3616

 

6.

Biržų rajono

2220

2220

2220

2220

8880

 

7.

Druskininkų

3407

3407

3407

3407

13628

 

8.

Elektrėnų

2582

2582

2582

2582

10328

 

9.

Ignalinos rajono

2118

2118

2118

2118

8472

 

10.

Jonavos rajono

7167

7167

7167

7167

28668

 

11.

Joniškio rajono

1881

1881

1881

1881

7524

 

12.

Jurbarko rajono

1688

1688

1688

1688

6752

.

13.

Kaišiadorių rajono

4024

4024

4024

4024

16096

 

14.

Kalvarijos

1251

1251

1251

1251

5004

 

15.

Kauno miesto

43426

43426

43426

43426

173704

 

16.

Kauno rajono

24457

24457

24457

24457

97828

 

17.

Kazlų Rūdos

976

976

976

976

3904

 

18.

Kėdainių rajono

4418

4418

4418

4418

17672

 

19.

Kelmės rajono

2044

2044

2044

2044

8176

 

20.

Klaipėdos miesto

11488

11488

11488

11488

45952

 

21.

Klaipėdos rajono

23494

23494

23494

23494

93976

 

22.

Kretingos rajono

9072

9072

9072

9072

36288

 

23.

Kupiškio rajono

913

913

913

913

3652

 

24.

Lazdijų rajono

2027

2027

2027

2027

8108

 

25.

Marijampolės

4844

4844

4844

4844

19376

 

26.

Mažeikių rajono

2937

2937

2937

2937

11748

 

27.

Molėtų rajono

3617

3617

3617

3617

14468

 

28.

Neringos

3274

3274

3274

3274

13096

 

29.

Pagėgių

536

536

536

536

2144

 

30.

Pakruojo rajono

1907

1907

1907

1907

7628

 

31.

Palangos miesto

2677

2677

2677

2677

10708

 

32.

Panevėžio miesto

6419

6419

6419

6419

25676

 

33.

Panevėžio rajono

6962

6962

6962

6962

27848

 

34.

Pasvalio rajono

2586

2586

2586

2586

10344

 

35.

Plungės rajono

5072

5072

5072

5072

20288

 

36.

Prienų rajono

2087

2087

2087

2087

8348

 

37.

Radviliškio rajono

3036

3036

3036

3036

12144

 

38.

Raseinių rajono

2641

2641

2641

2641

10564

 

39.

Rietavo

786

786

786

786

3144

 

40.

Rokiškio rajono

2072

2072

2072

2072

8288

 

41.

Skuodo rajono

846

846

846

846

3384

 

42.

Šakių rajono

2483

2483

2483

2483

9932

 

43.

Šalčininkų rajono

3918

3918

3918

3918

15672

 

44.

Šiaulių miesto

10554

10554

10554

10554

42216

 

45.

Šiaulių rajono

8792

8792

8792

8792

35168

 

46.

Šilalės rajono

1867

1867

1867

1867

7468

 

47.

Šilutės rajono

3257

3257

3257

3257

13028

 

48.

Širvintų rajono

2922

2922

2922

2922

11688

 

49.

Švenčionių rajono

3550

3550

3550

3550

14200

 

50.

Tauragės rajono

3187

3187

3187

3187

12748

 

51.

Telšių rajono

3406

3406

3406

3406

13624

 

52.

Trakų rajono

5493

5493

5493

5493

21972

 

53.

Ukmergės rajono

3279

3279

3279

3279

13116

 

54.

Utenos rajono

3585

3585

3585

3585

14340

 

55.

Varėnos rajono

3357

3357

3357

3357

13428

 

56.

Vilkaviškio rajono

3089

3089

3089

3089

12356

 

57.

Vilniaus miesto

60372

60372

60372

60372

241488

 

58.

Vilniaus rajono

35555

35555

35555

35555

142220

 

59.

Visagino miesto

410

410

410

410

1640

 

60.

Zarasų rajono

1873

1873

1873

1873

7492

 

 

Iš viso

375000

375000

375000

375000

1500000

 

________________