LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 1 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. XIII-2809

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8.

vyriausiasis specialistas,

specialiojo atašė pavaduotojas, Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojas,

vyresnysis valstybinis

auditorius,

prokuroro padėjėjas,

teisėjo padėjėjas,

teismo konsultantas,

padėjėjas (Seimo

kanceliarijoje),

vyresnysis specialistas

(Seimo kanceliarijoje)

savivaldybės tarybos

sekretorius,

mero patarėjas,

Respublikos Prezidento referentas,

Seimo Pirmininko

padėjėjas,

Ministro Pirmininko

padėjėjas,

Seimo frakcijos referentas

7,7–13,5

7,1–13

6,4–12“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda